Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA APV: Doneta Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju devetu sednicu. Na početku sednice, minutom ćutanja, pokrajinski poslanici odali su poštu Šandoru Egerešiju, bivšem predsedniku Skupštine AP Vojvodine i Zoranu Vučeviću, dosadašnjem članu Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika, koji su nedavno preminuli.

Skupština AP Vojvodine je na devetoj sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Drugi po redu rebalans pokrajinskog budžeta za 2021. godinu utvrđen je u iznosu od 81,36 milijardi dinara, što predstavlja povećanje za 3,71 milijardu dinara u odnosu na prethodni budžet. Rebalans je donet usled ostvarenih većih prihoda od poreza, što je bilo i očekivano. Budžet se povećava iz onog njegovog dela koji predstavlja najveći potencijal, a to su poreski prihodi, i to prihodi od poreza na zarade i od poreza na dobit. Rebalnsom su između ostalog, predviđena izdvajanja za kapitalne projekte pre svega, u oblastima privrede i vodoprivrede, zdravstva, obrazovanja i kulture, razvoja sporta i socijalne i demografske politike i drugih prioriteta, rečeno je u obrazloženju.

U nastavku sednice, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. U oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u cilju usklađivanja raspoloživih iznosa sa novim projekcijama i potrebama u godišnjim planovima, doneto je pet pokrajinskih skupštinskih odluka, i to:

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu,

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini,

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, kao i Pokrajinska skupštinska odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

Dalje, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu. Razlog za donošenje izmena je potreba da se Programom neonatalnog skrininga za 2021. godinu usled donošenja Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2021. godinu, kojim je rano otkrivanje cistične fibroze uvršteno u sadržaj i obim mera prevencije i ranog otkrivanja bolesti u oblasti zdravstvene zaštite, uskladi broj novorođenčadi obuhvaćenih Programom, kao i obim sredstava potrebnih za realizaciju istog.

Skupština AP Vojvodne donela je na svojoj devetoj sednici Pokrajinsku skupštinsku odluku o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi i Odluku o osnivanju Kreativnog centra “Hertelendi-Bajić” Bočar. U Kreativnom centru “Hertelendi-Bajić”, smeštenom u obnovljenom kompleksu nekadašnjeg dvorca u selu Bočar kod Bečeja, sprovodiće se kreativni, edukativni i neformalni vaspitno obrazovni programi u oblasti prirodnih i društvenih nauka namenjeni deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih i srednjih škola. U planu su i organizacija obrazovnih i naučnih skupova, seminara, kampova i radionica, kao i realizacija različitih naučnih, kulturnih, istraživačkih, sportskih, omladinskih i turističkih projekata.

Na sednici je razmotren i prihvaćen Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar – jun 2021. godine. U poslednjem delu sednice donete su Odluka o dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Odluka o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Izvor: Vebsajt Skupštine APV, 09.09.2021.
Naslov: Redakcija