Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA, ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE, SA PREDLOGOM PRATEĆEG AKCIONOG PLANA: Rasprava će trajati do 10. septembra 2021. godine


Ministarstvo pravde obaveštava sve relevantne državne organe, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost, kao i sve druge zainteresovane strane, da je 04.08.2021. godine otvorena javna rasprava o tekstu Predloga nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, za period od 2021. do 2026. godine, sa Predlogom akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, za period od 2021.-2026. godine.

Javna rasprava, trajaće do 10.09.2021. godine, a svi komentari, predlozi i sugestije mogu se dostaviti na zvaničnu adresu Ministarstva pravde Republike Srbije, Ul. Nemanjina 22-26, kabinetu ministra, kabinetu državne sekretarke Bojane Šćepanović, ili na email: dragana.mikic@mpravde.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 04.08.2021.
Naslov: Redakcija