Zastava Bosne i Hercegovine

SMERNICE MINISTARSTVA PROSVETE O NAČINU ODVIJANJA NASTAVE: Između ostalog: školski časovi traju 30 minuta, posebna pažnja posvećena je najmlađima, a i oni koji budu pohađali nastavu onlajn, moraće da odgovaraju u samoj školi


Ministarstvo prosvete uputiće jasne smernice i modele nastave za predstojeću školsku godinu svim osnovnim i srednjim školama, u kojima se navodi način na koji će se odvijati časovi od 1. septembra.

Najvažnija izmena - školski časovi traju 30 minuta, posebna pažnja posvećena je najmlađima, jer je za njihovo školovanje važno da što je moguće više budu u školi, a čak i oni koji budu pohađali nastavu onlajn, moraće da odgovaraju u samoj školi.

Svaka osnovna škola donosi svoj operativni plan organizacije i realizacije nastave u skladu sa svojim prostornim i tehničkim mogućnostima. Ona ima autonomiju da utvrdi vreme početka časova i organizaciju časova na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, a nastava u školi mora da se organizuje tako da se osigura bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih.

Broj učenika koji istovremeno boravi u školi ne sme da pređe polovinu ukupnog broja đaka u školi.

Škole će do 24. avgusta dostaviti operativni plan organizacije i realizacije nastave nadležnoj školskoj upravi na saglasnost.

Kada je reč o nastavi za mlađe osnovce, predviđeno je da se nastava organizuje svakodnevno u školi pod sledećim uslovima:

-       ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe);

-       grupe dolaze u dva definisana termina (na primer od 8.00 časova i od 10.45);

-       ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;

-       za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave;

-       tokom malih odmora nema promene učionice/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti nastavnih predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava;

-       preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja, čime bi se postiglo i različito vreme kada su učenici na odmoru i smanjuje se istovremeni boravak učenika u prostorijama predviđenim za komunikaciju (holovi, hodnici, toaleti i slično);

-       učenici jedne grupe imaju do 4 časa dnevno;

-       svi časovi obaveznih predmeta realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće, po utvrđenom rasporedu;

-       u realizaciju pojedinih časova za učenike od I do IV razreda uključeni su stručni saradnici i predmetni nastavnici ukoliko postoji potreba (likovna kultura, muzička kultura i fizičko i zdravstveno vaspitanje).

Za učenike od petog do osmog razreda nastava se organizuje se kroz osnovni ili kroz kombinovani model, časovi traju po 30 minuta, pauza između smena traje 10 minuta i planirana je za redovno čišćenje, provetravanje učionica i drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje.

Osnovni model:

-       u školama koje imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti nastava se organizuje svakodnevno u školi;

-       ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe;

-       ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;

-       za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave;

-       grupe dolaze u dva definisana termina u istoj ili suprotnoj smeni u odnosu na učenike prvog do četvrtog razreda u zavisnosti od raspoloživih kadrovskih i prostornih resursa;

-       učenici jedne grupe imaju do pet časova dnevno;

-       izborni programi/predmeti i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada realizuju se ili neposredno u školi ili putem nastave na daljinu u skladu sa prostornim i tehničkim mogućnostima škole;

-       preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje;

-       praćenje i vrednovanje razvoja, napredovanja, angažovanja i ocenjivanja učenika obavljaće se u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kombinovani model podrazumeva da učenici po razredima, imaju organizovanu nastavu neposredno u školi ili putem nastave na daljinu;

-       učenici petog i šestog razreda, u skladu sa organizacijom rada škole, u toku jedne nedelje imaju neposredan rad u školi ponedeljkom, sredom i petkom, dok učenici sedmog i osmog razreda imaju neposredan obrazovni rad utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje razredi se rotiraju.

-       škola može grupisati po dva i više razreda i na drugi način, u skladu sa brojem odeljenja po razredu i raspoloživim kadrovskim i prostornim resursima;

-       učenici drugih razreda u danima kada nemaju nastavu u školi, imaju nastavu na daljinu gde treba težiti da se svi predviđeni nastavni sadržaji realizuju;

-       učenici kada nemaju nastavu u školi prate časove koji se emituju putem RTS-a.

Takođe, predviđena je i organizacija rada odeljenja celodnevne nastave i to:

-       za učenike od prvog do četvrtog razreda nastava se organizuje svakodnevno u školi, a početak i završetak rada u celodnevnoj nastavi utvrđuje škola, po pribavljenom mišljenju roditelja;

-       obrazovno-vaspitni rad u odeljenju celodnevne nastave realizuju dva nastavnika, istovremeno;

-       nakon časova, prema ranije definisanom rasporedu, nastavnici se rotiraju;

-       svi časovi realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće.

-       ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe, koje dolaze u istom terminu, utvrđenom za početak rada celodnevne nastave.

Kada je u pitanju produženi boravak, on se organizuje u manjim grupama učenika istog razreda ili izuzetno više razreda, odnosno u homogenim ili izuzetno heterogenim grupama. Preporučuje se organizacija časova nastave i aktivnosti, na otvorenom prostoru, kada god to uslovi dozvoljavaju. Početak i završetak rada u produženom boravku utvrđuje škola, po pribavljenom mišljenju roditelja.

Nastava putem Javnog medijskog servisa, biće emitovana na kanalima RTS 2 i RTS 3, svakog radnog dana u skladu sa rasporedom, prema utvrđenoj satnici prikazivanja časova.

Učenici petog razreda pratiće nastavu na kanalu RTS 2 sa početkom u 8.00 časova i rasporedom od tri časa dnevno, dok će se nastava za učenike od šestog do osmog razreda emitovati na kanalu RTS 3, sa početkom u 8.00 sati.

Nastava za đake od prvog do četvrtog razreda biće emitovana na multimedijskoj internet platformi RTS Planeta.

Učenici od prvog do sedmog razreda imaće dnevno po tri časa, dok će učenici osmog razreda imati četiri časa.

Ukoliko aktuelna epidemiološka situacija bude uticala na promenu organizacije rada u školama, moguća je i promena satnice emitovanja časova, o čemu će učenici i roditelji, kao i škole biti blagovremeno obavešteni.

Izvor: RTV, 12.08.2020.
Naslov: Redakcija