Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Konstruktivnim predlozima do najboljeg Zakona


Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave razgovarali su sa ekspertskim timom SIGMA o komentarima i sugestijama koje je ova organizacija uputila Radnoj grupi Ministarstva tokom javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U razmeni mišljenja o komentarima i sugestijama SIGMA učestvovao je i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja trajala je od 27. maja od 16. juna 2021. godine.

Tokom ove debate svi zainteresovani predstavnici državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici akademske i stručne javnosti, nevladine organizacije i druga zainteresovana lica, mogli su da daju svoje primedbe i predloge na tekst Nacrta zakona.

Po okončanju javne rasprave, Radna grupa Ministarstva je sve pristigle materijale analizirala i objavila Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Izvor: Vebsajt Vlade, 09.07.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija