Zastava Bosne i Hercegovine

PODZAKONSKI AKTI IZ OBLASTI ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA: Donete uredbe i pravilnici počeće da se primenjuju od 1. januara 2022. godine


Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Vlada Republike Srbije, četiri meseca pre zakonskog roka, usvojila tri uredbe na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021), i istakao značaj i benefite koje će e-fakture doneti privredi i građanima Srbije.

"Vlada je četiri meseca pre zakonskog roka, i nakon obavljenog javnog konsultativnog procesa u kome su učestvovali predstavnici privrede, državnih organa i stručnjaci iz oblasti elektronskog fakturisanja, donela tri važne uredbe na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju", rekao je ministar Mali.

On je precizirao da se tim uredbama uređuje više oblasti: uslovi i način čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura, način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku, uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama, kao i postupak i uslovi za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.

On je napomenuo da su doneta i tri pravilnika, koja su takođe prošla kroz konsultativni postupak, čime je zaokružen proces donošenja podzakonskih akata koje predviđa Zakon o elektronskom fakturisanju.

Ministar Mali je podsetio da je Zakon o elektronskom fakturisanju stupio na snagu 7. maja ove godine, a da je njime propisano da će podzakonski akti biti doneti u roku od šest meseci, od njegovog stupanja na snagu. Donete uredbe i pravilnici, dodao je, počeće da se primenjuju od 1. januara 2022. godine.

Siniša Mali je istakao da je uvođenje sistema elektronskog fakturisanja deo strukturnih reformi koje će doprineti poboljšanju poslovnog ambijenta u našoj zemlji.

"Strukturna reforma, u koju spada i Zakon o e-fakturama, podrazumeva dve mere – uvođenje novog modela fiskalizacije i prelazak na elektronsko fakturisanje. Zakon o elektronskom fakturisanju treba da olakša rad privredi, što je cilj od kojeg nećemo odustati", naveo je ministar Mali.

On je podsetio da je predviđeno fazno vođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura, počev od 1. januara 2022. godine, od kada će subjekti javnog sektora morati da primaju i čuvaju elektronske fakture i da ih izdaju drugim subjektima javnog sektora.

"To znači da će od 1. januara naredne godine poslovanje sa državom postati ekonomičnije, a na ovaj sistem će nakon države, postepeno preći i privatni sektor", rekao je Mali, i podvukao da doneti zakonski i podzakonski akti slede najbolja rešenja prelaska na elektronsko fakturisanje, kakva postoje i u zemljama Evropske unije.

Ističući da će korišćenje sistema elektronskih faktura biti besplatno, ministar finansija je naveo da su koristi koje će ovaj sistem doneti zaista brojne. On je istakao da će primena Zakona o e-fakturama doprineti ubrzanju procesa rada i poslovanja i obezbediti veću pravnu sigurnost kada je reč o dostavljanju i primanju faktura, kao i njihovo bolje čuvanje.

Siniša Mali je rekao i da će novi sistem omogućiti bržu naplatu između privrednih subjekata, uz pozitivan uticaj na smanjenje pojedinih troškova koja sada snose preduzeća.

"Tu je i jedan od najvažnijih zahteva privrede. Naime, primenom Zakona o e-fakturama, privredni subjekti koji su u sistemu poreza na dodatu vrednost će moći da računaju da će se znatno ubrzati povraćaj PDV-a. Naime, ukoliko se ulazna i izlazna faktura poklope u sistemu, PDV će se vraćati u danu, a ne kao što je do sada rok bio 45 dana. Time će biti rešena jedna od osnovnih zamerki privrede kada je u pitanju povrat PDV-a. Dakle, upotrebom sistema elektronskog fakturisanja, to pitanje će u potpunosti biti rešeno", rekao je ministar Mali.

E-fakture će, dodao je, omogućiti uštedu u vremenu potrebnom za rad sa fakturama, jer nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku, a ušteda u vremenu će biti ostvarena i zato što pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva.

Na sednici Vlade usvojene su:

  • Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021),
  • Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021) i
  • Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021).

Takođe, Ministarstvo finansija je donelo:

  • Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021),
  • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka dostupnim u sistemu elektronskih faktura ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021) i
  • Pravilnik o načinu postupanja centralnog informacionog posrednika ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021).
Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 09.07.2021.
Naslov: Redakcija