Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

EBRD i EU: Dodatni finansijski paket za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu


Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska Unija (EU) povećavaju svoju podršku malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu dodatnim finansiranjem nakon izbijanja pandemije korona virusa, saopšteno je iz banke.

Banka će obezbediti do 70 miliona evra novih kreditnih linija partnerskim finansijskim institucijama za kreditiranje lokalnih preduzeća u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

EU dopunjava ova sredstva sa dodatnih 15 miliona evra kako bi identifikovala i verifikovala najbolju dostupnu opremu i tehnologije da bi se osiguralo da MSP povećavaju svoju konkurentnost i podrže prelazak na zelenu ekonomiju.

EBRD je saopštila da su zemlje Zapadnog Balkana reagovale na izbijanje pandemije korona virusa strogim zdravstvenim merama koje su imale ozbiljan ekonomski uticaj, a da zemlje regiona takođe trpe globalni ekonomski pad i smanjenu potražnju za njihovim proizvodima.

"EBRD i EU putem Team Europe podržavaju mala i srednja preduzeća u njihovoj ambiciji da postanu konkurentnija i pronađu inovativna rešenja za nove izazove", navode u Evropskoj banci.

Sredstva će, kako navode, obezbediti da vitalna preduzeća i dalje imaju adekvatan pristup finansijama, mogu da ispunjavaju visoke standarde proizvoda i da su u dobroj poziciji da iskoriste izvozne mogućnosti koje im se nude u regionu i na evropskom tržištu.

Potpredsednik EBRD za politike i partnerstva Pjer Hajlbron kaže da je ta banka snažno posvećen pružanju podrške preduzećima u ovim teškim vremenima.

"Naši dodatni fondovi će pružati podršku njihovom oporavku, rastu i pripremi za budućnost. Taj angažman takođe svedoči o našem jakom partnerstvu i saradnji sa EU na zapadnom Balkanu", navodi Hajbron.

Komesar za susedstvo i proširenje Oliver Verheli kaže da su mala i srednja preduzeća vitalna za ekonomiju Zapadnog Balkana, a posebno su pogođena ovom krizom.

Zbog toga, dograđujući na našu dugogodišnju saradnju sa EBRD u regionu, povećavamo našu podršku malim i srednjim preduzećima, ne samo da bi se preduzeća održala, već i da bi se ojačala njihova otpornost i posejalo seme za održivi oporavak, rekao je Verheli.

EBRD je jedan od najvećih institucionalnih investitora na Zapadnom Balkanu, a do danas je uložila više od 13 milijardi evra u više od 700 projekata, uključujući ključnu infrastrukturu, segmente malih i srednjih preduzeća i zelenu ekonomiju.

Izvor: Vebsajt RTV, 09.07.2020.
Naslov: Redakcija