Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PONUDI ZAMENSKOG PUTOVANJA ZA TURISTIČKO PUTOVANJE KOJE JE OTKAZANO ILI NIJE REALIZOVANO USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Turisti ne moraju da prihvate zamenska putovanja


Povodom zatvaranja granice Grčke za državljane Srbije, Udruženje potrošača "Efektiva" je objavilo da oni koji su putovanja uplatili posle 15. marta, ne moraju da prihvate zamenska putovanja, jer, po Uredbi o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020 - dalje: Uredba), imaju pravo na povraćaj novca.

U saopštenju je istaknuto da "tri zakon štite prava potrošača i sprečavaju turističke agencije da građanima ponude rizična zamenska putovanja, za šta nemaju pravo ni po Uredbi, niti za njih mogu da garantuju, s obzirom na činjenicu da niko ne može da predvidi dalje ponašanje državnih organa zemalja koje su turističke destinacije građanima Srbije".

Uredba, koje je doneta krajem aprila, u tački 2. je definisala da se ona odnosi na otkazana turistička putovanja koja su plaćena delimično ili u celosti do dana 15. marta 2020. godine.

"Mnogi aranžmani za Grčku su plaćeni nakon tog datuma i agencije nemaju pravo da se pozivaju na Uredbu, već su dužne da putnicima, na njihov zahtev, u celosti vrate uplaćena sredstva", poručili su iz Udruženja.

Takva obaveza agencija je predviđena članom 106. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), koji je krovni u ovoj oblasti i čije odredbe se ne mogu umanjiti niti jednim drugim pravnim aktom.

Putnici koji su aranžmane platili posle 15. marta 2020. godine, imaju pravo na povraćaj novca u roku od 15 dana i na osnovu Člana 68. stav 1. tačka 6. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019).

"Efektiva" kaže da, ukoliko agencija odbije da vrati uplaćeni iznos, putnik može žalbom da se obrati turističkoj inspekciji i da preko udruženja potrošača pokrene potrošački spor u kojem nema trošak plaćanja sudske takse.

Izvor: Vebsajt Danas, 07.07.2020.
Naslov: Redakcija