Zastava Bosne i Hercegovine

ALUMNI KLUB PRAVOSUDNE AKADEMIJE: Održati samo hitna suđenja


Alumni klub Pravosudne akademije pozvao je predsednike sudova da donesu nova uputstva kojima će odrediti da se u sudovima na teritorijama gradova i opština u kojima je proglašena vanredna situacija održavaju samo suđenja u hitnim predmetima, koja ne trpe odlaganje.

To znači da neće biti moguće održavanje ročišta u kojima postoji više od tri učesnika u postupku, budući da su sudnicama uvek najmanje dva lica – sudija i zapisničar, a u nekima i više (sudska već u porodičnim sporovima ili raspravama pred drugostepenim sudom).

Takođe, u sudskim pisarnicama posao istovremeno obavlja veliki broj ljudi, u hodnicima i čekaonicama okuplja se mnoštvo stranaka, advokata i sudskih veštaka, pa je nemoguće održati propisanu fizičku distancu.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.C.S., 08.07.2020.
Naslov: Redakcija