Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPASNOG RADA ZA DECU: Primena Uredbe počinje 1. januara 2018. godine i predstavlja listu poslova koje deca nikako ne bi smela da rade


U svetu 168 miliona dece radi najteže i opasne poslove, koji ugrožavaju njihov psihofiziči razvoj, upozoravajući je podatak na Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečijeg rada. U Srbiji nema preciznih podataka o tome koliko je dece radno eksploatisano, ali se zna da su najčešće zloupotrebe kroz rad u poljoprivredi i prosjačenje.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017 - dalje: Uredba), koja predstavlja listu poslova koje deca nikako ne bi smela da rade. Uredba će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

"Uredbu sprovode sve nadležne inspekcije od Inspekcije rada do Inspekcije socijalne zaštite. Gde god da se pronađe dečji rad, u bilo kojoj oblasti života, neka od inspekcija ima pravo da reaguje. Naravno, kada je poslodavac u pitanju to je Inspekcija rada. Kazne su predviđene i Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US). Kazne se kreću do 1.500.000 dinara", kaže ministar za rad, boračka i socijalna pitanja.

On je rekao da je u okviru akcije ministarstva u borbi protiv fenomena dece ulice prepoznato, otkriveno i sa beogradskih ulica sklonjeno 74 dece, dok je zaključno sa aprilom ove godine sklonjeno 26 dece.

"Sve naše institucije su angažovane u borbi protiv fenomena dece ulice i zato smo osnovali 115 timova u centrima za socijalni rad koji se bave upravo ovim fenomenom", rekao je ministar.

Dodajući da u tome imaju aktivnu pomoć MUP-a, istakao je da je ipak glavni teret na centrima za socijalni rad.

Naveo je da su neka od dece trajno oduzeta roditeljima i da su smeštena u institucije ili u hraniteljske porodice, da su neka oduzeta privremeno, a da su neki vraćeni u biološku porodicu sa kojom se radi na osnaživanju, ali i kako bi razumeli šta nije prihvatljivo kao oblik ponašanja.

"Ova deca nisu prestupnici i ne treba da budu hapšena i odvođena u zatvor i to sa njima niko i ne radi. Njima je jednostavno potrebna pomoć kao što potrebna pomoć i njihovim porodicama da se osnaže, a nekada i da razumeju šta zapravo radimo", rekao je ministar.

Dodao je i da cilj nikada nije oduzeti dete, već je cilj vratiti ga u porodicu koja je ojačana da može da brine o detetu.

"Zbog toga će Ministarstvo nastaviti sa Međunarodnom organizacijom rada i na fenomenu borbe protiv dečijeg rada, ali i na svakom obliku koji krši ono što nazivamo dostojanstveni rad", rekao je ministar.

Jovan Protić iz Međunarodne organizacije rada kaže da je ideja da se u svakom od okruga ima po jedna osoba iz policije, Centra za socijali rad, Inspekcije rada, koja će znati koga treba da pozove.

"Očekujemo koordinaciju i da ćemo tehnički podržati inspekciju rada nabavkom nove opreme koja će olakšati izveštavanje sa terena i da se reaguje brže nego inače", zaključio je Protić.

Izvor: Vebsajt RTS, 12.06.2017.
Naslov: Redakcija