Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu druge rate poreza 15. maj 2020. godine


Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu građana za drugi kvartal ove godine ističe 15. maja.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

Tako rate padaju uglavnom 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Kurir, 08.05.2020.
Naslov: Redakcija