Zastava Bosne i Hercegovine

STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE ZA PERIOD 2021–2030. GODINE: Strategija prvi put uvodi krovnu politiku pružanja usluga kako bi se unapredio trend razvoja korisnički orijentisanih usluga i uvođenja standarda i kvaliteta u pružanje usluga građanima i privredi


Vlada Republike Srbije usvojila je novu Strategiju reforme javne uprave za period 2021–2030. godine, koja prvi put uvodi krovnu politiku pružanja usluga kako bi se unapredio trend razvoja korisnički orijentisanih usluga i uvođenja standarda i kvaliteta u pružanje usluga građanima i privredi.

Vizija Strategije reforme javne uprave je uprava po meri svih nas – građana i privrede, ali i državnih službenika.

To je efikasna, odgovorna i transparentna uprava, koja pruža kvalitetne i lako dostupne usluge, depolitizovana, profesionalna i delotvorna, uprava koja je nosilac promena i reformi, ali i punopravnog članstva naše zemlje u EU.

Ovaj krovni dokument obuhvata tri akciona plana – upravljanje ljudskim resursima, pružanje usluga i odgovornost i transparentnost, kao i tri programa – u oblasti planiranja i koordinacije javnih politika, upravljanja javnim finansijama i reformi sistema lokalne samouprave, kroz koje EU prati napredak Srbije u procesu evropskih integracija.

Strategija za period 2021–2030. godine sa Akcionim planom za period 2021–2025. godine izrađena je na osnovu evaluacije prethodnog strateškog dokumenta i uz sveobuhvatne konsultacije predstavnika državnih organa, nezavisnih državnih organa, udruženja građana i Privredne komore Srbije, kao i uz učešće predstavnika Delegacije EU u Srbiji i predstavnika SIGMA/OEBS.

Izvor: Vebsajt Vlade, 09.04.2021.
Naslov: Redakcija