Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Nacrt zakona biće spreman do kraja aprila 2021. godine


Ministarstvo pravde će do kraja aprila završiti rad na Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP), nakon čega će otpočeti javna rasprava, najavila je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

"Izmene i dopune ZPP-a na kojima je rad u toku, treba da ubrzaju suđenja i donekle smanje broj predmeta, da rad sudova i sudija učine efikasnijim, kao i svih zaposlenih koji rade na tim predmetima, kako bi građani u razumnom roku mogli da dobiju svoje sudske odluke", precizirala je Brnabić.

Nakon javne rasprave, kako je rekla, Vlada će podneti predlog Narodnoj skupštini za izmenu ovog važnog zakona, koje će umnogome doprineti tome da imamo efikasnije sudstvo.

Brnabić je rekla i da je Ministarstvo pravde izradilo Nacrt strategije ljudskih resursa u pravosuđu, koje je uputilo na mišljenje Visokom savetu sudstva (VSS), Državnom veću tužilaca (DVT) i Sindikatu pravosuđa Srbije.

Namera je, kaže, da se dodatnim zapošljavanjem i preraspodelama, pomogne sudstvu da bude efikasnije, manje opterećeno, a da građani dobiju suđenja u razumnom roku, što će, dodaje, unaprediti osećanje vladavine prava i pravde u Srbiji.

Takođe, premijerka je navela da je Ministarstvo pravde, uz podršku Saveta Evrope i EU izradilo Nacrt izmena i dopuna Poslovnika o radu DVT, kojim se reguliše postupanje Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva.

Ona je dodala da se očekuje da se razmatranje tog Pravilnika uvrsti na dnevni red jednog od prvih narednik zasedanja DVT-a.

"Ovo se tiče samostalnosti, jačanja pravosuđa, i kao takve, vladavine prava", rekla je Brnabić.

Premijerka je posebno navela i da vlada, uz pomoć i podršku, i u stalnoj koordinaciji sa predstavnicima EU, radi na uspostavljanju jedinstvenog i centralnost sistema za upravljanje predmetima u pravosuđu, odnosno jednog IT sistema za pravosuđe.

Takav sistem, ukazala je, ne poseduju ni mnoge države članice EU.

"Ako uspemo da uradimo na najbolji način, to će nam omogućiti da imamo pravosuđe kakvo zaslužuju i građani i privreda, ali i celo naše sudstvo, da planira resurse, vreme", rekla je Brnabić.

Ona je navela da je to ambiciozan projekat, čiji je okvir za implementaciju tri godine, kao i da je Delegacija EU u Srbiji objavila tender za IT sistem.

"Time pokazujemo opredeljenost za nezavisno pravosuđe, efikasno odgovorno, kome vlada stoji na raspolaganju za svaku vrstu podrške", rekla je Brnabić.

Ana Brnabić rekla je da je vladavina prava važna tema i da želi društveni konsenzus o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa.

Ana Brnabić izjavila je da je u toku priprema prednacrta tri zakona kojima će biti ispunjen najveći broj preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u vezi sa izbornim uslovima, a to su izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona lokalnim izborima i Zakon o izboru predsednika Republike.

Brnabić je govoreći o izbornim uslovima i međustranačkom dijalogu, navela da bi se, između ostalog u odnosu na preporuke, menjalo propisivanje obaveze izborne komisije da na svojoj veb stranici objavljuje zapisnike o radu biračkih odbora sa biračkih mesta, zatim uspostavljanje jasnih kriterijuma koje stranke se smatraju strankama nacionalnih manjina kako se ne bi izigravao zakon.

Zatim, kako je navela, praćenje rada organa koje sprovode izbore od strane domaćih i stranih posmatrača, uvođenje opštinskih gradskih izbornih komisija..., dodala je Brnabić.

Kaže da je RIK održala sastanak sa predstavnicima OEBS -a i da je dogovoreno da izborna komisija delegira teme za diskusiju sa OEBS-om iz svoje nadležnosti koje ne podrazumevaju promenu zakona.

Premijerka je najavila da će biti obrazovana radna grupa za analizu i proveru jedinstvenog biračkog spiska, koju će osnovati Ministarstvo državne uprave.

Takođe, to ministarstvo radi na izmeni uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenog biračkom spisku u vezi sa preporukom da na sajtu Ministarstva državne uprave posle zaključenja biračkog spiska budu dostupna imena i prezimena glasača koji glasaju na biračkim mestima, dodala je Brnabić.

Kaže da će prednacrte pomenutih izmena zakona biti uključeni partneri OEBS i ODIHR od kojeg su traženi spiskovi svih organizacija civilnog društva kako neke ne bi bile izostavljene.

Brnabić je rekla da pored ovih pitanja koja se tiču međustranačkog dijaloga, kao i dijaloga u parlamentu posredstvom evroparlamentaraca, postoji veliki deo koji mora da uradi vlada i da vlada radi na tome.

Ana Brnabić izjavila je, po pitanju dinamike usvajanja izmena Ustava, da je uvek kvalitet važniji od brzine, da se ne bi došlo u situaciju da nakon izmena bude nezadovoljnih i kako to pitanje ne bi ostalo "tačka razdora".

"Što se tiče dinamike, moramo da ispoštujemo Narodnu skupštinu Republike Srbije, i da pogledamo šta će biti tokom sledeće nedelje…", rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje da li, budući da je neophodno da se procedura promene Ustava završi u sazivu jednog parlamenta, a da su izbori najavljeni za proleće, to znači da će procedura promena biti završena sa referendumom, u ovom sazivu parlamenta.

Brnabić je istakla da je kvalitet važniji od brzine, posebno u ovako važnom i osetljivom pitanju, kao što su izmene Ustava jedne zemlje.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 08.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija