Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Agencija za bezbednost saobraćaja predlaže da se uvede trajno oduzimanje vozačke dozvole


Bahati vozači koji i pored svih kazni nastave da se rizično ponašaju u saobraćaju mogli bi uskoro da trajno ostanu bez vozačke dozvole. To je predlog Agencije za bezbednost saobraćaja koji je naišao na opšte odobravanje saobraćajnih stručnjaka.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon) predviđeno je privremeno oduzimanje dozvola vozačima nakon što sakupe određeni broj kaznenih poena, ali iskustvo pokazuje da bahatim pojedincima to nije dovoljna kazna. Tako postoje vozači koji nastavljaju neodgovorno da se ponašaju čak i kada ima saobraćajna policija više puta privremeno oduzme vozačku dozvolu zbog brojnih prekršaja.

Zato se uveliko razmatra najstroža kazna za najbahatije za volanom.

- Agencija za bezbednost saobraćaja predložiće da izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja predvide i trajno oduzimanje vozačke dozvole i vozila nesavesnim vozačima koji nisu spremni da promene svoje ponašanje – najavio je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić.

Očigledno je da postojeći Zakon o bezbednosti saobraćaja nije dovoljno rigorozan za najneodgovornije vozače.

- Mera oduzimanja vozačke dozvole zbog kaznenih poena u Republici Srbiji je uvedena Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je donet 2009. godine. U Srbiji je predviđeno oduzimanje vozačke dozvole u slučaju da vozač skupi 18 ili više kaznenih poena, odnosno devet ili više za vozače sa probnom vozačkom dozvolom. Za svako sledeće oduzimanje, granica kaznenih poena se spušta za tri poena, pa se tako drugi put vozačka dozvola oduzima kada vozač sakupi 15, treći put kada sakupi 12, i četvrti i svaki naredni put kada sakupi devet kaznenih poena – skenira Pešić trenutnu kaznenu politiku za neodgovorne vozače.

Kako kaže, vozačka dozvola se oduzima i u slučaju da vozač učini teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.

- Iako vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola da bi povratili vozačku dozvolu moraju pohađati seminar unapređenja znanja i položiti ispit iz bezbednosti saobraćaja, nakon skoro 10 godina od uspostavljanja ovog sistema rehabilitacije, postoje vozači koji i dalje nastavljaju sa vršenjem težih saobraćajnih prekršaja, od kojih su najčešći vožnja u stanju veoma teške ili potpune alkoholisanosti, prekoračenje brzine za više od 90 kilometara na sat u naselju, odnosno 100 na sat van naselja, kao i vožnja u vreme kada je vozaču izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom ili im je vozačka dozvola oduzeta – naglašava Pešić.

Upravo je to grupa vozača za koju je potrebno predvideti dodatne kaznene mere, smatra naš sagovornik.

- To pokazuje ne samo iskustvo u Republici Srbiji, već i iskustvo drugih zemalja koje imaju dobre rezultate u upravljanju sistemom bezbednosti saobraćaja. Zakonom o bezbednosti saobraćaja je već predviđena granica kaznenih poena za oduzimanje vozačke dozvole, ali dosadašnja iskustvo ukazuje da treba razmotriti da se za teške saobraćajne prekršaje broj kaznenih poena koji se izriču poveća, kao i da se izriču dodatni kumulativni poeni ako vozač više puta ponavlja istu vrstu teškog saobraćajnog prekršaja, kao i da se povećaju novčane kazne za ovakve vrste prekršaja, kako bi se "uporni" prekršioci brže i što ranije isključivali iz saobraćaja i na taj način sprečilo ugrožavanje bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju – objašnjava Pešić.

Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić, takođe, smatra da je trajno oduzimanje vozačke dozvole jedino rešenje za najbahatije vozače.

- Svako ko nakon što je dva puta privremeno ostao bez dozvole ponovo dobije kaznene poene za oduzimanje vozačke dozvole treba doživotno da bude odvojen od volana. Iskustvo je pokazalo da vozač prihvata svaku novčanu kaznu, sve hoće da plati, samo da mu niko ne dira vozačku dozvolu. Zato smatram da je ovo jedini način da smanjimo broj saobraćajnih nezgoda i umrlih na putevima – podvlači Vujanić.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja podseća da je ova ideja stara čak 17 godina.

- To je bio predlog Zakona o bezbednosti u saobraćaju još 2004. godine, ali nije zaživeo. Treba znati da po aktuelnom zakonu svako ko ostane bez dozvole ponovo polaže vozački ispit, ali prolazi i kroz period rehabilitacije gde mu se objašnjavaju koje je prekršaje napravio I pokazuju mu se fotografije i snimke jezivih saobraćajnih nezgoda. Sada, ako ti i nakon si dva puta ostao bez dozvole nastaviš da se neodgovorno ponašaš to znači da ili nisi sposoban za vožnju ili imaš neke psihičke probleme. Zato i ne treba više da voziš – ističe Okanović.

U Srbiji bez vozačke dozvole najviše ostaju relativno mlađi pripadnici jačeg pola.

- Ogromna većina od oko 10.000 vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola, a koji su u Agenciji za bezbednost saobraćaja prošli seminare unapređenja znanja, jesu vozači muškog pola, u kasnim tridesetim, najčešće srednjeg obrazovanja, među njima ima i desetak doktora nauka. Ovaj podatak pokazuje da najviši stepen obrazovanja nije i garancija savesnog i bezbednog ponašanja u saobraćaju – zaključuje Duško Pešić, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.

Izvor: Vebsajt Blic, Marko Tašković, 07.04.2021.
Naslov: Redakcija