Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O MUZEJSKOJ DELATNOSTI: Muzej mogu da osnuju Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i druga pravna i fizička lica i preduzetnici


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o muzejskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021 - dalje: Zakon), kojim su definisane obaveze muzeja i osnivača, regulisane njihove centralne i matične funkcije, kao i uređenje teritorijalne nadležnosti u okviru mreže muzeja.

Zakon bi trebalo da obezbedi sistemski pristup i uređenje oblasti zaštite pokretnih kulturnih dobara – muzejske građe na sveobuhvatan i svrsishodan način.

U Zakonu se, pored ostalog, navodi da muzej može biti osnovan u svim oblicima svojine.

Muzej mogu da osnuju Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i druga pravna i fizička lica i preduzetnici.

Prema osnivaču muzeji mogu biti javni i privatni.

Narodni muzej u Beogradu menja naziv u Narodni muzej Srbije i on je centralna ustanova zaštite muzejske građe.

Zakonom je propisano formiranje Saveta za muzeje Republike Srbije pri Narodnom muzeju Srbije.

Poslanici su usvojili i Odluku o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Ovom Odlukom je 720 starih i retkih knjiga proglašeno za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.04.2021.
Naslov: Redakcija