Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Povereniku uručeni sertifikati najviše informacione bezbednosti - ISO/IEC 27701:2019


Nakon uspešno sprovedene resertifikacione provere u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System), kao i provere u cilju usaglašenosti sa propisima o privatnosti prema zahtevima novog međunarodnog standarda ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Management System, skr.PIMS), dana 08.04.2021. godine od strane Igora Panina, direktora "Quality Austria Center" d.o.o. Beograd, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milanu Marinoviću svečano su uručeni sertifikati navedenih standarda, čime je nastavljen put trasiran 2017. godine kada se Poverenik, shvatajući značaj informacione bezbednosti, prvi put sertifikovao prema zahtevima standarda 27001. Svečanom uručenju prisustvovali su, pored poverenika, Sanja Unković, zamenica poverenika i Radoje Gvozdenović, pomoćnik generalnog sekretara za informacione tehnologije.

Kao rezultat nastojanja da u skladu sa najnovijom međunarodnom i domaćom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti dalje unapredi nivo svoje informacione bezbednosti, a shvatajući njihovu međusobnu povezanost, Poverenik je prvi državni organ u Republici Srbiji koji se sertifikovao i u odnosu na zahteve novog međunarodnog standarda ISO/IEC 27701:2019 (PIMS), koji uspostavlja menadžment informacijama o privatnosti (personally identifiable information) i predstavlja proširenje sa ISO 27001.

S obzirom na trenutno stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti i globalnu regulaciju privatnosti, PIMS je utoliko značajan što se od strane ne malog broja međunarodnih eksperata ocenjuje kao prikladan način sertifikacije za GDPR (Opštu uredbu EU o zaštiti podataka), odnosno kao kvalitetno polazište za izradu novih kriterijuma za sertifikaciju koji na prostoru EU još uvek nisu doneti.

Napred navedeno omogućava da se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), koji je u značajnoj meri preuzeo rešenja iz Opšte uredbe, bolje primenjuje.

Bezbednost informacija je za Poverenika veoma značajna sa stanovišta obe funkcije koje vrši, kako zaštite podataka o ličnosti, tako i bezbednosti svih informacija kojima raspolaže u svom radu.

Uručeni sertifikati potvrda su kvalitetne zaštite svih podataka koje Poverenik obrađuje, a ujedno predstavljaju i dokaz njegovog trajnog opredeljenja da u navedenoj oblasti prati najsavremenija normativna i informatička rešenja.

Iako svakodnevna praksa to ne potvrđuje, bezbednost podataka morala bi biti od značaja za sve državne organe u Republici Srbiji.

Nažalost, neretko smo suočeni s nezakonitim raspolaganjima ličnim podacima građana, pa tako i "curenjem" poverljivih informacija iz raznih državnih organa.

Poverenik se nada da će svojim primerom podstaći i druge državne organe da uvedu navedene standarde i prođu potrebne provere, a naročito one čija nadležnost, kao i delokrug rada, podrazumevaju rukovanje podacima o ličnosti i drugim podacima poverljive prirode.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 09.04.2021.
Naslov: Redakcija