Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA: Rasprava će trajati do 1. marta 2023. godine


U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast stranaca, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima.

Javna rasprava će trajati do 1. marta 2023. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organizacija, privrednog sektora, stručnjaci u ovoj oblasti i druge zainteresovane strane.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova pitanja putem elektronske pošte na e-mail adresu: javnarasprava.stranci@mup.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: Za Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima”.

Tekst Nacrta zakona biće predstavljen na Okruglom stolu pod nazivom “Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima”, koji će se u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova održati u:

- Nišu, 20. februara 2023. godine, u periodu od 11,00 do 14,00 časova, Ulica Dobrička 2;

- Beogradu, 21. februara 2023. godine, u periodu od 10,00 do 13,00 časova, Ulica Resavska 15.

Izvor: Vebsajt MUP, 09.02.2023.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija