Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: MREżA ZA POSLOVNU PODRšKU UPOZORAVA DA, NI PORED PRODUżENJA ROKA, MNOGI PRIVREDNICI NEćE NA VREME ZAVRšITI FINANSIJSKE IZVEšTAJE


Pravna baza Paragraf Lex

Mreža za poslovnu podršku upozorila je da 374.000 preduzeća, preduzetnika, udruženja i drugih pravnih lica koji rade u Srbiji neće moći da predaju završne finansijske izveštaje i na regularan način završe prethodnu poslovnu godinu zbog lošeg zakona o računovodstvu.

Agencija za privredne registre odložila je za mesec dana predaju završnih finansijskih izveštaja, ali već sada je izvesno da izveštaji neće moći da budu predati ni posle tog roka, jer je Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i sedam njegovih podzakonskih akata nemoguće primeniti u praksi.

Zakon je donet na osnovu ukinutih direktiva EU i suprotno Međunarodnim računovodstvenim standardima, zbog čega privrednom sistemu zemlje.preti kolaps, smatraju u Mreži i odgovornima smatraju kreatore Zakona koji su odbijali da uvaže apele privrede i profesionalnih organizacija računovođa da se takav zakon ne donosi, jer je preskup za posrnulu srpsku privredu, prebirokratizovan i neprimenjiv.

Mreža za poslovnu podršku apeluje na ministra finansija i premijera da se primena Zakona o računovodstvu i pratećih podzakonskih akata suspenduje i da se svim privrednim subjektima i drugim pravnim licima dopusti da završni račun za 2014. godinu predaju po istim propisima kao u 2013. godini, navodi se u saopštenju. 

Izvor: Danas, 12.02.2015.