Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BANKAMA: Bez isplate dividendi i 2021. godine


Banke koje posluju u Srbiji ni ove godine neće moći da isplaćuju dividende svojim akcionarima, jer je produženo važenje Sporazuma radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima pandemije, koji su prošle godine zaključile NBS i poslovne banke.

Ovim sporazumom je, između ostalog, predviđeno da poslovne banke za vreme važenja sporazuma i u uslovima vanredne zdravstvene situacije, neće raspodeljivati dobit isplatom dividendi svojim akcionarima.

Kako u Centralnoj banci kažu, uslovi pod kojima banke mogu da raspodeljuju dobit akcionarima, kao i kada je za ovu isplatu neophodno prethodno odobrenje NBS regulisani su odredbama Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015). Smatrajući da zbog epidemije koronavirusa i vanredne zdravstvene situacije, treba biti oprezan u raspodeli dobiti, centralna banka je 2020. godine sa poslovnim bankama koje posluju u Srbiji, zaključila Sporazum radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i prevencije rizika uzrokovanih pandemijom kovida-19.

- Imajući u vidu da aktuelna vanredna zdravstvena situacija i dalje traje i utiče na brojne sfere društva i ekonomije, odredbe navedenog Sporazuma su i dalje na snazi, a očekivanje i stav NBS oko opreznog pristupa u raspodeli dobiti i isplati dividendi nije se promenio - navode u centralnoj banci. Dodaju da će Narodna banka i u narednom periodu, u saradnji sa svim učesnicima na tržištu nastaviti da preduzima aktivnosti kojima bi se očuvao dostignuti nivoa stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Ca., 05.01.2021.
Naslov: Redakcija