Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O LOBIRANJU: Prva obuka za lobiste od 6. do 7. februara. Rok za podnošenje zahteva je do 26. januara 2020. godine


Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0008/19-11 od 24.12.2019. godine odredio je održavanje prve obuke za lobistu u periodu od 06. do 07. februara 2020. godine.

Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.

Rok za podnošenje zahteva je do 26.01.2020. godine.

Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/.

Iznos naknade od 44.270 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:

broj žiro računa: 840-31255845-68
primalac: Agencija za borbu protiv korupcije
svrha: Obuka za lobistu

Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da:

- Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem,

- nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.

Podnosioci zahteva koji su Agenciji već podneli zahtev u elektronskoj i štampanoj formi, potrebno je da isti dopune dokazom o uplati naknade za pohađanje obuke za lobistu.

Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.

Agencija će naknadno objaviti satnicu Programa obuke za lobistu.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.12.2019.
Naslov: Redakcija