Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Ustupanje izvršnih predmeta javnim izvršiteljima za postupanje po rešenjima o izvršenju sudova koji su prestali sa radom


Izvršni predmeti koji se nalaze u sudovima, a koje treba ustupiti javnim izvršiteljima, u smislu člana 166. stav 1. i 2. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019), posle 01.01.2020. godine, predsednici sudova ustupaju javnim izvršiteljima koji imaju sedište na području sudova osnovanih po Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013), koji su preuzeli izvršne predmete od sudova osnovanih po ranijim organizacionim propisima koji su prestali sa radom - a koji su doneli rešenje o izvršenju u tim izvršnim predmetima.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 166. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019), propisano je da će se izvršni postupci u kojima izvršenje ili obezbeđenje sprovodi sud, a za čije sprovođenje je po odredbama ovog zakona isključivo nadležan javni izvršitelj, nastaviti pred javnim izvršiteljem.

Prema stavu 2. istog člana, javnog izvršitelja koji će sprovoditi izvršenje određuje predsednik suda tako što rešenje o izvršenju sa spisima predmeta dostavlja javnom izvršitelju čije se sedište nalazi na području suda koji je doneo rešenje o izvršenju, a ako više javnih izvršitelja ima sedište na području tog suda rešenja o izvršenju i spisi predmeta dostavljaju se ravnomerno prema redosledu po kome su javni izvršitelji upisani u imenik javnih izvršitelja i njihovih zamenika. (citirane odredbe primenjuju se od 01.01.2020. godine)

Imajući u vidu da se predmeti ustupaju javnim izvršiteljima prema sedištu suda koji je doneo rešenje o izvršenju, a da sudovi koji su doneli rešenje o izvršenju više ne postoje, Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda je usvojilo zaključak, čiji je sastavni deo pregled organizacije sudova počev od 1.1.2014. godine i preuzimanja nadležnosti od osnovnih i privrednih sudova, odnosno opštinskih i trgovinskih sudova po ranijim propisima.

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 24.12.2019. godine)

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 24.12.2019.
Naslov: Redakcija