Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O KVALITETU JAJA: Od 1. januara 2020. godine svako jaje u prodaji mora da bude obeleženo kodom od niza slova i brojeva koji ukazuju na to kako je uzgajana koka koja ga je snela i na kojoj farmi


Svako jaje koje se pakuje od 1. januara mora biti obeleženo na način koji je propisan Pravilnikom o kvalitetu jaja ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019, 35/2019 i 78/2019 - dalje: Pravilnik), čija je primena počela 1. januara 2020. godine, izjavila je direktorka Uprave za veterinu Emina Milakara.

Od 1. januara svako jaje u prodaji mora da bude obeleženo kodom od niza slova i brojeva koji ukazuju na to kako je uzgajana koka koja ga je snela i na kojoj farmi.

Pravilnik je donet u februaru prošle godine, a primena obeležavanja jaja, koja je prethodno bila najavljena od juna 2019. godine, odložena je za 1. januar ove godine, kako bi proizvođači imali dovoljno vremena za nabavku mašina za obeležavanje jaja.

"Ono što se trenutno nalazi u prometu su i dalje jaja koja nisu obeležena, što znači da su ona pakovana i stavljena u promet u decembru i biće u prometu do isteka roka trajanja jaja, znači 28 dana. Svako jaje koje je pakovano od 1. januara mora biti obeleženo kako je propisao Pravilnik", rekla je Milakara.

Ističe da će inspekcija u toku planiranih kontrola sva jaja koja nisu u skladu sa Pravilnikom povući iz prometa. Prema njenim rečima, svako ko se bavi proizvodnjom, prodajom ili prometom jaja mora da zna odredbe Pravilnika.

Milakara kaže da su proizvođači jaja apsolutno pripremljeni za primenu Pravilnika, jer su, navodi, sa njima prošli sve nedoumice koje su imali, dok za prodavce jaja smatra da su verovatno upoznati sa Pravilnikom jer je o tome više puta javno govoreno.

Novi Pravilnik predviđa da deklaracija na pakovanju sadrži datum pakovanja, klasu jaja i težinsku grupu, rok trajanja, trgovačko ime ili oznaku, način uzgoja koka nosilja.

Zatim, informacije za potrošače da se jaja moraju držati na odgovarajućoj temperaturi, veterinarski kontrolni broj objekta za pakovanje jaja, naziv i adresu proizvođača i/ili objekta za pakovanje jaja ili prodavca, broj komada jaja i način hranjenja koka nosilja.

Primenom novog Pravilnika prestala je da važi dosadašnja klasifikacija jaja u sedam klasa (S S, S, A, B, C, D i E), a uvodi se razvrstavanje u dve klase kvaliteta - A i B.

To znači da A klasi pripadaju sveža jaja za promet, dok su jaja B klase namenjena industrijskoj proizvodnji. Jaja će se razvrstavati i po težini u četiri grupe kao kod odeće - S, M, L i XL.

S druge strane, kod na jajetu moraće da sadrži broj koji označava način uzgoja koka nosilja - 0 znači da su jaja iz organskog uzgoja, 1 da su koke uzgajane na otvorenom prostoru, 2 da su koke uzgajane u živinarniku, 3 da su koke uzgajane u kavezu.

Kod na jajetu mora da sadrži i državu porekla i broj farme na kojoj su uzgajane koke nosilje.

Izvor: Vebsajt Kurir, 08.01.2020.
Naslov: Redakcija