Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: 15. novembar 2021. godine rok za uplatu četvrte rate godišnjeg poreza na imovinu


Sekretarijat za javne prihode obavestio je poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. novembar rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020), porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Kako se navodi, redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Dodaje se i da građani mogu za sve potrebne informacije da se obrate nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, od 8 do 14 časova izuzev srede, kada se mogu obratiti od 8 do 18.30 časova.

Izvor: Vebsajt RTV, 09.11.2021.
Naslov: Redakcija