Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Određeni datumi razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Drugom osnovnom sudu u Beogradu


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate, koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Drugom osnovnom sudu u Beogradu - "Sl. Glasniku RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), da će se razgovor sa njima obaviti u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42 u Beogradu, a prema spiskovima i rasporedu koji je dat u prilogu.

Svi kandidati koji dolaze na razgovore su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 06.11.2020.
Naslov: Redakcija