Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PONUDI ZAMENSKOG PUTOVANJA ZA TURISTIČKO PUTOVANJE KOJE JE OTKAZANO ILI NIJE REALIZOVANO USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Nacionalna organizacija potrošača upozorava da putnici neće dobiti povraćaj novca ukoliko agencije bankrotiraju


Zamenska putovanja neće biti realizovana ukoliko turističke agencije bankrotiraju, a povrat novca na osnovu polisa osiguranja je pod znakom pitanja, upozorila je Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS).

"Pitanje licenci za većinu agencija i dalje nije rešeno, osim za neke koje su uspele da obezbede polise osiguranja, a takvih je izuzetno mali broj", navodi se u saopštenju NOPS-a.

Istaknuto je da ponude za osiguranje koje su pojedinim, uglavnom manjim agencijama, dostavljene, predstavljaju, u ovim okolnostima, ogroman namet i da je bez pomoći države i resornog ministarstva "izvestan bankrot većine turističkih agencija".

U slučaju tog scenarija, kako je ocenjeno, ne pomažu ni "nenaplative" tužbe protiv agencija koje, kako je naveo NOPS, "propagiraju pojedina udruženja a koja mogu stvoriti samo dodatne troškove putnicima".

NOPS se zalaže za rešenje koje će omogućiti agencijama da "prežive", a sve u cilju zaštite potrošača, odnosno kako bi svi oni koji se pozivaju na Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 63/2020), mogli da dobiju zamensko putovanje ili povrat novca.

"Dosadašnji neselektivan pristup bez ikakve pojedinačne kontrole, procene rizika poslovanja, provere da li je u poslovanju bilo nepravilnosti, odnosno da li su putnici u nekim slučajevima oštećeni, nas je doveo u situaciju da imamo na stotine agencija koje pod jednakim uslovima traže pomoć koja nekima nije ni potrebna, a neki je i ne zaslužuju", poručili su predstavnici NOPS-a.

Oni su ukazali da postoje agencije koje ne plaćaju porez, imaju neizmirena dugovanja po prethodnim polisama osiguranja, a neki su i varali putnike, otvarali agencije pod drugim imenima i nikada nisu odgovarali za učinjenu štetu.

Predlog NOPS-a je da se pitanje polisa osiguranja za turističke agencije reši tako da se cena određuje u skladu sa prometom i individualnom procenom rizika, "a ne na osnovu nerealnih kriterijuma koji se nameću svima bez obzira na način poslovanja".

Izvor: Vebsajt Nova, 06.11.2020.
Naslov: Redakcija