Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: Zakonom se, pored ovlašćenih pravnih lica, daje i ovlašćenje komunalnim milicionarima da kontrolišu buku poreklom iz ugostiteljskih objekata i to etaloniranim uređajima za merenje buke, a u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave. Uvedena je i obaveza prvog merenja buke, što znači da je vlasnik ili zakupac ugostiteljskog objekta dužan da obezbedi prvo merenje buke na lokaciji, pribavi izveštaj i po potrebi sprovede mere zvučne zaštite


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije usvojili su Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021 – dalje: Zakon). Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da je Zakon u potpunosti usklađen sa evropskom regulativom iz ove oblasti i da očekuje se da će njegova primena doprineti efikasnijem rešavanju problema buke i boljem kvalitetu života građana.

- Zakonom je preciznije definisano šta je buka u životnoj sredini, proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih za izradu strateških karata buke. Strateške karte buke su osnova za izradu akcionih planova i sredstvo za obaveštavanje građana o nivou buke u životnoj sredini i njenim štetnim efektima. Cilj nam je da što efikasnije rešavamo problem, da sprečimo izloženost štetnim efektima buke i time obezbedimo bolje uslove živote za građane – rekla je Vujović ističući da je rok za donošenje akcionih planova najkasnije godinu dana od usvajanja strateških karata buke.

Prema njenim rečima, jedan od razloga za donošenje novog zakona jeste i rešavanje problema povišene buke iz ugostiteljskih objekata.

- Zakonom se, pored ovlašćenih pravnih lica, daje i ovlašćenje komunalnim milicionarima da kontrolišu buku poreklom iz ugostiteljskih objekata i to etaloniranim uređajima za merenje buke, a u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave. Uvedena je i obaveza prvog merenja buke, što znači da je vlasnik ili zakupac ugostiteljskog objekta dužan da obezbedi prvo merenje buke na lokaciji, pribavi izveštaj i po potrebi sprovede mere zvučne zaštite. Primenom ovog zakona, uspostavićemo funkcionalni sistem praćenja i kontrole nivoa buke, što je od velikog značaja za zdravlje i kvalitet života naših građana – rekla je Vujović.

Izvor: Vebsajt Kurir, 08.10.2021.
Naslov: Redakcija