Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Javni funkcioneri dužni da prijave gotov novac, digitalnu imovinu, dragocenosti i drugu pokretnu imovinu čija vrednost prelazi 5000 evra


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2021) stupio je na snagu 5.10.2021. godine.

Kod prijavljivanja imovine i prihoda Agenciji za sprečavanje korupcije, javni funkcioneri su dužni da prijave i gotov novac, digitalnu imovinu, dragocenosti i drugu pokretnu imovinu čija vrednost prelazi 5000 evra (u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije).

Do usaglašavanja sadržine obrasca Izveštaja o imovini i prihodima, ovi podaci upisuju se u delu “Drugi podaci bitni za primenu zakona”.

Izvor: Vebsajt Agencije za sprečavanje korupcije, 08.10.2021.
Naslov: Redakcija