Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: RGZ tvrdi da je zbog neprofesionalnog postupanja pojedinih notara oštećeno više od 50.000 građana kojima je obustavljen zahtev za upis u katastar


Najnovijim analizama koje Republički geodetski zavod (RGZ) redovno sprovodi, utvrđeno je da je jedan broj javnih beležnika zbog neprofesionalnog postupanja oštetio više od 50.000 građana kojima je obustavljen zahtev za upis u katastar.

Zbog neurednosti dostavljenih zahteva i nezakonitosti u obradi predmeta od strane jednog broja javnih beležnika, RGZ je u prethodnom periodu morao da obustavi čak 23.924 zahteva koji su katastru upućeni iz notarskih kancelarija.

Podsećamo da je javnim beležnicima na osnovu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019 i 15/2020) omogućeno da jednim klikom, elektronskim putem, dostavljaju zahteve građana službama za katastar nepokretnosti. Ali da ti zahtevi moraju biti podneti u skladu sa zakonom, što veliki broj javnih beležnika ispravno radi.

Pojedine notarske kancelarije ostvaruju izvrsne rezultate i nemaju čak ni jedan odbačeni zahtev. Na žalost, tu dobru sliku savesnih kolega, kvare oni javni beležnici kod kojih procenat odbačenih predmeta ide i preko 10%, a u nekim slučajevima čak i do 17%.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u radu pojedinih javnih beležnika Republički geodetski zavod je primoran da uputi apel građanima da provere kvalitet rada javnih beležnika koji su nadležni za njihovu teritoriju i izaberu one notarske kancelarije koje ostvaruju bolje rezultate. Proveru rada javnih beležnika građani mogu izvršiti na sajtu RGZ (www.rgz.gov.rs).

Ukoliko imaju obustavljen zahtev za upis u katastar, građani treba da upute pritužbu Javnobeležničkoj komori na nesavestan rad javnog beležnika. Kako bi se poboljšao kvalitet rada notarskih kancelarija Republički geodetski zavod već je uputio primedbe Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori, koja je, podsećamo, u obavezi da pokreće postupke protiv onih javnih beležnika koji rade suprotno zakonima i propisima.

Izvor: Vebsajt Kurir, 08.10.2020.
Naslov: Redakcija