Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Utvrđena lista kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za apelacione sudove


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za apelacione sudove, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine, koju objavljuje dana 07.10.2020. godine na svojoj internet stranici u 13:00 časova.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 07.10.2020.
Naslov: Redakcija