Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: Priprema se uredba koja će propisati najvišu dozvoljenu cenu stanične usluge:


Cene peronskih karata u mestima po Srbiji drastično se razlikuju, a često nisu u skladu sa nivoom usluge koju autobuske stanice pružaju.

Tako ulazak na peron u Jagodini ili Šapcu košta 70, u Kragujevcu 100, a u Beogradu 190 dinara. Samovolju vlasnika ovih objekata trebalo bi da spreči novi propis Ministarstva saobraćaja, kojim će biti utvrđena najviša dozvoljena cena svih staničnih usluga, kao i koje od njih moraju biti besplatne.

Uredba je jedan od tri akta koji regulišu ovu oblast, a njihovo donošenje predviđeno je Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020). Privredna komora Srbije je početkom avgusta usvojila Opšte uslove poslovanja autobuskih stanica, a kako kažu u resornom ministarstvu, čeka se da PKS usvoji i Pravilnik o kategorizaciji autobuskih stanica, na osnovu koga se one svrstavaju u kategorije i u skladu sa tim naplaćuju stanične usluge.

- Ova delatnost obuhvata davanje obaveštenja koja se odnose na vreme polaska i dolaska autobusa, cenu prevoza, naziv prevoznika, prodaju voznih karata i izdavanje drugih prevoznih isprava, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, smeštaj i čuvanje prtljaga i prijem i otpremu autobusa - objašnjavaju u resornom ministarstvu. - Trenutno je izdato 90 licenci za pružanje staničnih usluga, u obradi je još 14 zahteva, a do sada je odbijeno šest zahteva.

Komisija za zaštitu konkurencije više puta se bavila poslovanjem autobuskih stanica

- Do sada smo analizirali poslovanje stanica u Beogradu, Ćupriji, Topoli, Sremskoj Mitrovici, Vrnjačkoj Banji i Nišu.

U Privrednoj komori kažu da se cene staničnih usluga trenutno formiraju na osnovu slobodnog tržišta, ali ističu da to neće još dugo trajati.

- U toku je izrada Uredbe o načinu utvrđivanja najviše cene stanične usluge, koja će propisati uslove pod kojima će svi korisnici usluga plaćati najprihvatljiviju cenu, kako domaći prevoznici, tako i sami putnici - napominju u PKS. Pružalac usluge dužan je da stanične usluge naplaćuje u skladu sa kategorijom autobuske stanice.

Izvor: Novosti, Z.R, 11.08.2020.
Naslov: Redakcija