Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN JE VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA POREZOM PO ODBITKU I UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA PDV PO OSNOVU PRIMLJENIH USLUGA IZ INOSTRANSTVA


Kompanija Paragraf organizovala je 11. avgusta 2020. godine vebinar na temu "Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i utvrđivanje osnovice za PDV po osnovu primljenih usluga iz inostranstva."

U poslovanju sa stranim privrednim subjektima javljaju se dva najčešća poreska pitanja:

  • da li po osnovu isplate prihoda domaći privredni subjekt ima obavezu da obračuna i plati porez po odbitku;
  • da li treba da se internim putem obračuna PDV, i ako treba, u kom poreskom periodu nastaje obaveza i na koju osnovicu se obračunava PDV.

S tim u vezi, tema održanog vebinara bila su pravila kojima se uređuje oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbiku (čl. 40 i 40a Zakona o porezu na dobit pravnih lica), kao i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Druga, povezana tema, bila su pravila za interni obračun PDV i česta pitanja koja se tim povodom javljaju u praksi (utvrđivanje mesta prometa usluga, nastanak obaveze za PDV, utvrđivanje osnovice).

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" na vebinaru su pažnju posvetili sledećim temama:

  • Porez na dobit po odbitku - opšta pravila
  • Prihodi nerezidentnih pravnih lica koji podležu oporezivanju (dividende, autorske naknade, kamate, zakup, usluge)
  • Uslovi za primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Obračunavanje PDV internim putem (mesto prometa, nastanak obaveze, utvrđivanje osnovice, pravo na odbitak prethodnog poreza)

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja posluju sa inostranstvom i koja u svom poslovanju primenjuju pravila o porezu na dobit po odbitku i pravila vezana za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Izvor: Redakcija, 11.8.2020.