Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU: Poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine, u obavezi su da poresku prijavu PPDG-3R podnose u papirnom obliku, isključivo na novom obrascu poreske prijave do implementacije softverske podrške


Poreska uprava obaveštava poreske obveznike da je 3.07.2021. godine stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Sl. glasnik RS", br. 67/2021).

Ovim aktom, obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke, usklađen je sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021), koje se odnose na utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak, odnosno gubitak kod prenosa digitalne imovine.

U skladu sa navedenim, poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak po osnovu prenosa digitalne imovine, u obavezi su da poresku prijavu PPDG-3R podnose u papirnom obliku, isključivo na novom obrascu poreske prijave do implementacije softverske podrške.

Takođe, poreski obveznici koji ostvare kapitalni dobitak/gubitak kod svih ostalih prenosa prava i udela i žele da poresku prijavu PPDG-3R podnesu u papirnom obliku, istu podnose isključivo na novom obrascu, a ukoliko poresku prijavu podnose elektronskim putem preko portala Poreske uprave, prijavu podnose kao i do sada.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 09.07.2021.
Naslov: Redakcija