Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI: Rasprava će trajati do 29. jula 2021. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 77. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 - dr. zakon) i Zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i ovom prilikom poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti, nevladine organizacije i druga zainteresovana lica, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i daju svoje predloge, primedbe i sugestije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi sprovodi se u periodu do 29. jula 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi, mogu svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare dostaviti u navedenom periodu na adresu elektronske pošte: jrasprava.zormi@mduls.gov.rs; ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj veb prezentaciji i Portalu eUprava.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 08.07.2021.
Naslov: Redakcija