Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Zakon će olakšati postupak ostvarivanja prava na materijalnu podršku porodici, broj korisnika biće proširen, a mnoge žene će po prvi put ostvariti naknade po osnovu rođenja deteta


Naknada za porodiljsko ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja tog odsustva, kaže Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

To je predviđeno usvojenim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 66/2021).

"Naknada za porodiljsko odsustvo ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja tog odsustva", navodi se u saopštenju tog Ministarstva.

Poslanici su usvojili i predlog da ovaj zakon, zbog posebnog društvenog interesa, na snagu stupi danom objavljivanja u Službenom glasniku, a ne osam dana po njegovom objavljivanju kako je to uobičajeno.

Ministar za brigu o porodici i demografiju Radomir Ratko Dmitrović je pre usvajanja Zakona rekao da su u pitanju značajna finansijska izdvajanja i da se nada da će ona vremenom rasti.

"Za povećanje stope nataliteta finansijska podrška je bitna, ali ne i presudna. Potvrdu za to vidimo u mnogo bogatijim zemljama Evrope, gde je stopa rodnosti neznatno veća u odnosu na tu stopu u Srbiji", rekao je Dmitrović.

Dodao je da je tako govori podatak da u Srbiji i celoj Evropi najviše dece imaju porodice sa vrlo skromnim primanjima, dok izuzetno imućne, bogate i ekstremno bogate porodice imaju po jedno, eventualno dvoje dece.

Zakon će, kako se navodi olakšati postupak ostvarivanja prava na materijalnu podršku porodici, broj korisnika biće proširen, a mnoge žene će po prvi put ostvariti naknade po osnovu rođenja deteta.

Svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva, koje traje 28 dana pre njegovog otpočinjanja, a izuzetno po nalazu lekara 45 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta, ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva.

Uslov je da ima makar jednu evidentiranu osnovicu na koje su plaćeni doprinosi na zaradu.

Za ostvarivanje ovog prava, bilo je potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade.

Izmene se odnose i na zaposlene majke koje imaju bolesno dete, za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

One će moći da koriste naknadu zarade uz dodatak koji im pripada i po osnovu prava za pomoć i negu drugog lica za dete.

Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta.

Novim odredbama u povoljnijem položaju su i žene poljoprivredne osiguranice koje mogu da ostvare pravo na ostale naknade po osnovu rođenja, nege i posebne nege deteta.

Njima će se za obračun naknade uzimati osnovice na koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje u 18 meseci koji prethode rođenju deteta.

Ta odredba imaće retroaktivno dejstvo od 8. maja 2021. godine.

Izvor: Vebsajt B92, 01.07.2021.
Naslov: Redakcija