Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Donete uredbe iz oblasti elektronskog fakturisanja


Vlada Republike Srbije usvojila je tri uredbe iz oblasti koje su proistekle iz Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021), čijom će primenom građani i privreda imati višestruku korist upotrebom e-fakture.

Na sednici su usvojene:

  • Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021),
  • Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021) i
  • Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika ("Sl. glasnik RS", br. 69/2021).

Uvođenje sistema elektronskog fakturisanja je deo strukturnih reformi koje će doprineti poboljšanju poslovnog ambijenta i to uvođenjem novog modela fiskalizacije i prelaskom na elektronsko fakturisanje.

Predviđeno je fazno vođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura, počev od 1. januara 2022. godine, od kada će subjekti javnog sektora morati da primaju i čuvaju elektronske fakture i da ih izdaju drugim subjektima javnog sektora.

Elektronsko fakturisanje je ujedno i najbolje rešenje i primer dobre prakse u zemljama Evropske unije.

Korišćenje sistema elektronskih faktura biće besplatno i obezbediće veću pravnu sigurnost u oblastima njihovog dostavljanja, primanja i čuvanja, a istovremeno doprineti ubrzanju procesa rada i poslovanja.

Takođe, e-fakture će omogućiti uštedu u vremenu potrebnom za rad sa fakturama, s obzirom na to da nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i njihovim čuvanjem u papirnom obliku, dok će ušteda u vremenu biti ostvarena time što pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva.

Vlada je usvojila Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine.

Program, kao strateški dokument, predviđa unapređenje funkcionisanja lokalne samouprave kroz decentralizaciju poslova državne uprave i jačanje kapaciteta gradova i opština za efikasno sprovođenje javnih poslova i procedura, uspostavljanje međuopštinske saradnje i primenu principa dobre uprave.

Program će biti realizovan kroz nekoliko poglavlja koji se odnose na viziju i opšti cilj reforme sistema lokalne samouprave, njen ključni međunarodni, ustavni i zakonski kontekst, kao i konkretan opis postojećeg stanja kada su u pitanju ključne teme koje se tiču lokalnih samouprava.

Izvor: Vebsajt Vlade, 09.07.2021.
Naslov: Redakcija