Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za izbor sudija u više, osnovne, prekršajne i privredne sudove. Rok za prijavu 22. jul 2021. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), člana 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), člana 4. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018), čl. 40, 41, 42. i 43. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017, 7/2018, 69/2018 i 38/2021), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 58/2018, 68/2018, 102/2018, 10/2019, 48/2019, 67/2019, 20/2020, 25/2020, 78/2020, 6/2021, 10/2021 i 36/2021), oglašava izbor sudija za:

I

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Viši sud u Vranju

1

2.

 Viši sud u Prokuplju

2

3.

 Viši sud u Pančevu

1

4.

 Viši sud u Požarevcu

3

 II

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Osnovni sud u Staroj Pazovi

3

2.

 Osnovni sud u Velikom Gradištu

1

3.

 Osnovni sud u Čačku

2

4.

 Osnovni sud u Smederevu

2

5.

 Osnovni sud u Boru

2

 III

Naziv suda

Broj sudija

-

 Privredni sud u Kraljevu

1

 

 

 

 IV

Naziv suda

Broj sudija

1.

 Prekršajni sud u Valjevu

4

2.

 Prekršajni sud u Zaječaru

2

3.

 Prekršajni sud u Kraljevu

4

Tekst oglasa je u prilogu i objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 68/21 od 07. jula 2021. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 22. jul 2021. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu "Prijava na oglas", koja je u prilogu zajedno sa izjavom.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 08.07.2021.
Naslov: Redakcija