Zastava Bosne i Hercegovine

PROŠIRUJE SE IZBOR OBRAZOVNIH PROFILA ZA UČENIKE KOJI ODABERU DUALNO OBRAZOVANJE


Mali maturanti uveliko se pripremaju za upise u srednje škole. Jedna od mogućnosti jeste i dualno obrazovanje koje spaja teorijsko znanje i praksu. U narednoj školskoj godini povećava se broj kompanija u kojima đaci mogu da imaju praksu, sa 800 na 900. Povećava se i broj novih zanimanja.

Rukovodilac Centra za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević rekla je da iz godine u godinu ponuda obrazovnih profila raste i da je ova školska godina završena sa 35 obrazovnih profila, a da će naredne godine u ponudi biti 48 profila.

"Među novim obrazovnim profilima su mehaničar tekstilnih mašina, modelar odeće, prehrambeni tehničar, poljoprivredni tehničar, vinogradar, vinar. Zatim tu su monteri telekomunikacionih mreža. Mislim da će u Beogradu naročito biti atraktivan elektrotehničar informacionih tehnologija", rekla je Mirjana Kovačević.

Dodala je da je privreda prilično zainteresovana za tehničare mehatronike i tehničare upravljanja mašinama, a da će u đaci u Beogradu moći da pohađaju obrazovni profil za servisera rashladnih i termičkih uređaja.

Mirjana Kovačević je navela da su, osim kompanija u Beogradu, u sistemu dualnog obrazovanja aktivne firme u Valjevu, Novom Sadu i Kruševcu.

"U skladu sa nastavnim planovima i programima i izrađenim planovima učenja kroz rad, deca provode određeni broj dana u nedelji u kompaniji. Provode najmanje šest sati dnevno i imaju saradnju sa instruktorom u kompaniji", navela je Mirjana Kovačević.

Kako je dodala, instruktori su prošli kroz obuku u Privrednoj komori Srbije, stekli određene pedagoško-didaktičke veštine i prate i usmeravaju njihov rad i učenje kroz rad.

Dualno obrazovanje se u Srbiji primenjuje šest godina, a više od polovine učenika se zaposlilo u firmama u kojima su obavljali praksu.

"Oko 1.400 učenika je do sada već završilo školovanje, 70 posto njih se zaposlilo. Oko 50 posto njih je ostalo u tim kompanijama u kojima su obavljali učenje kroz rad. Ostali su se ili opredelili za neke druge poslove ili su nastavili školovanje", ukazala je Mirjana Kovačević.

Izvor: Vebsajt RTS, 9.06.2020.
Naslov: Redakcija