Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA SRBIJE: Visoki savet sudstva da traži zvanične razloge zbog kojih je Narodna skupština osporila predlog određenih kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju


Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) zatražilo je hitnu reakciju Visokog saveta sudstva (VSS) povodom odluke o izboru sudija Narodne skupštine od 5. maja, s obzirom da je u postupku izbora osporeno 13 kandidata, koje je za izbor predložio upravo taj savet.

Ovo strukovno udruženje smatra da VSS treba da od Narodne skupštine zatraži zvanične razloge zbog kojih nisu prihvaćeni njegovi predlozi kandidata za izbor koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.

"Ne sporeći nadležnosti koje Narodna skupština Republike Srbije ima u postupku izbora sudija, UST ukazuje da narodni poslanik ima pravo da ospori izbor određenog kandidata, ukoliko je osporavanje izričito obrazloženo", navodi se u saopštenju UST.

Budući da u konkretnom slučaju obrazloženje nije dato, UST traži da VSS, shodno svojim ustavnim ovlašćenjima, insistira na tome da se upozna sa zvaničnim razlozima koji su predstavljali osnov za osporavanje izuzetno velikog broja kandidata koje je predložio.

Kako je VSS nezavisan i samostalan organ, koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, UST smatra da je neverovatno da bez ikakve reakcije posmatra kako se njegovi predlozi bez obrazloženja osporavaju, odnosno da se kandidatima koji su decenijama u pravosuđu uskraćuje mogućnost izbora na sudijsku funkciju bez ikakvog zvaničnog razloga, iako su prethodno ispunili sve kriterijume i merila koje je Visoki savet sudstva pred njih postavio.

Izvor: Vebsajt RTV, 09.05.2021.
Naslov: Redakcija