Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVOSUDNA BAZA JUG: Osnovna ljudska prava kršena tokom vanrednog stanja


Neka od fundamentalnih Ustavom zagarantovanih ljudskih prava kršena su u vanrednom stanju u Republici Srbiji usled pandemije kovida 19, saopštila je neformalna koalicija Pravosudna baza Jug, koju predvode Odbor za ljudska prava Niš i Fondacija za otvoreno društvo iz Beograda.

Moglo se očekivati da će neka od ljudskih prava biti ograničena, ali ne da će biti kršena osnovna ljudska prava. To pogoršava percepciju građana o radu pravosuđa, što dovodi do pravne nesigurnosti građana i urušavanju pravnog sistema. Građani bi podnošenjem tužbi protiv države zatrpali sudove novim predmetima, došlo bi do novih masovnih tužbi, te opterećenja javnog budžeta troškovima naknade parničnih troškova u predmetima u kojima je država tužena i izgubila – navodi se u saopštenju ove koalicije.

Pravosudna baza Jug konstatuje da je nedopustivo uvođenje mogućnosti da se sudi putem Skajpa jer je pravo na pravično suđenje jedno od prava kod kojih, saglasno Evropskoj konvenciji i Ustavu, mere odstupanja nisu dozvoljene ni u kom slučaju.

Putem Skajpa je procesuirano i osuđeno prvostepeno preko 50 građana, i to samo za kršenje mera zabrane kretanja i samoizolacije – precizira se.

Ova neformalna koalicija ocenjuje da je nedozvoljeno prekršajno i krivično kažnjavanje u istoj pravnoj stvari (načelo ne bis in idem – ne dva puta o istoj stvari), a upravo to predviđa Uredba o prekršaju za kršenje naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

Nije se vodilo računa o položaju pojedinih osetljivih društvenih grupa, osoba sa invaliditetom, dece sa smetnjama u razvoju, Romima, izbeglicama, migrantima… Štetne posledice izaziva i nedostatak uputstava i smernica za ostvarivanje brojnih prava u uslovima ograničenja slobode kretanja, kao što je održavanje kontakata dece sa roditeljima sa kojima ne žive, briga o osobama kojima je potrebna pomoć u kući i personalna asistencija, reagovanje u slučajevima akutnog nasilja u porodici. Na intervenciju organizacija civilnog društva doneta su uputstva, ali se sa njihovim donošenjem kasnilo, a pojedina uputstva su nepotpuna, nejasna i neprecizna – navodi se.

Pravosudna baza Jug okuplja pojedince i udruženja organizovane u neformalnu koaliciju sa ciljem da doprinesu jačanju kapaciteta za vladavinu prava na jugu Srbije, naročito u oblasti pravosuđa u Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju i Pirotu. U rad su uključeni Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Agencija Asocijacija, kao i medijski partneri – Medijska kutija, Južne vesti i InfoVranjske.

Izvor: Vebsajt Danas, Vesna Torović, 06.05.2020.
Naslov: Redakcija