Zastava Bosne i Hercegovine

VIŠI SUD U BEOGRADU: Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka nakon ukidanja vanrednog stanja


Predsednik Višeg suda u Beogradu sudija Aleksandar Stepanović doneo je pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u tom sudu, koji obuhvata i posebna odeljenja za organizovani kriminal i ratne zločine, a koja će važiti od ponedeljka 11. maja do proglašenja prestanka epidemije virusa Covid 19.

Pravila su doneta i objavljena u skladu sa Zaključkom Visokog saveta sudstva (VSS) zbog, kako se navodi, zaštite zdravlja sudija, ostalih zaposlenih, stranaka i drugih učesnika u postupku, kao i radi sprečavanja daljeg širenja epidemije.

Propisano je da svi zaposleni u Palati pravde i Specijalnom sudu prilikom ulaska u zgradu suda, nose ličnu higijensku masku, a poželjno je i da nose zaštitne rukavice. Takođe će morati da prođu dezinfekcionu zaštitu obuće, da izvrše dezinfekciju ruku, o čemu će voditi računa pravosudni stražar, koji će biti zadužen da zaposlenom isprska asepsol na ruke.

Zaposleni će morati da prođu i bezbednosni pregled prolaskom kroz metal detektor vrata, bezbednosni skener uređaj, navodi se u Pravilima ponašanja. Ukoliko zaposleni ne bude imao odgovarajuća sredstva zaštite, ili ne želi da se podvrgne higijenskoj i bezbednosnoj zaštiti, njemu neće mu biti omogućen ulazak u zgradu suda.

Propisana je i obavezna fizička distanca od najmanje dva metra prilikom ulaska i boravka u sudu, a isto važi i za šalter suda i pošte. U Palati pravde zaposleni će morati da drže zatvorena vrata za pristup delovima sudske zgrade namenjenih isključivo za zaposlene uz upotrebu elektronske kartice.

S obzirom da ventilacioni sistem i klimatizacija neće biti u funkciji, pravilima je preporučeno da zaposleni redovno provetravaju svoj radni prostor prirodnim putem - otvaranjem prozora, kao i da sami dezinfekcionim sredstvom redovno brišu svoj kompjuter i svoj radni sto.

Zaposleni će takođe biti dužni da poštuju preporuku o bezbednoj udaljenosti tokom svih radnih aktivnosti, kao i o dozvoljenom broju zaposlenih u prostoriji sa propisanom udaljenošću od minimum dva metra između dve osobe.

Stranke koje dolaze u sud takođe će biti u obavezi da nose rukavice, imaće maske, da prođu dezinfekciju i bezbednosne provere kao i zaposleni. Ulazak stranaka na suđenje biće sprovođene prema prioritetu i neophodnosti prisustva na suđenju.

Prednost će imati okrivljeni i branioci, kao i druga lica koja su sudski pozvana, a ostalima, ukoliko nisu stečeni uslovi o bezbednoj udaljenosti, u dogovoru sa predsednikom veća, neće biti omogućen ulazak u sudnicu.

U čekaonicama stranke će takođe morati da poštuju predviđeno bezbedno rastojanje od minimum dva metra.

Pravosudni stražari koji su rasporedom rada angažovani na ulazu u objekat ili na prijavnici, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mera zaštite, posebno, nošenja lične zaštitne maske, zaštitnih higijenskih rukavica i zaštitnog vizira. Oni su dužni da kontrolišu poštovanje svih mera predviđenih Pravilima i da postupaju u skladu sa njima.

Ova pravila objavljena su na sajtu suda, a prema nalogu VSS i na ulazu u sudsku zgradu.

Izvor: Vebsajt Blic, 08.05.2020.
Naslov: Redakcija