Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Podsticanje rasta bioekonomskog startap ekosistema


Vlada Republike Srbije usvojila je Zaključak o saglasnosti da se zaključi Memorandum o razumevanju između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i MERCKKGaA, Frankfurt - Savezna Republika Nemačka, kako bi se formalizovala namera o istraživanju i prihvatanju različitih mogućnosti za saradnju u okviru BIO4 kampusa, na način koji je obostrano koristan.

Usvajanjem ovog dokumenta biće podstaknut rast bioekonomskog startap ekosistema, izgradnja imidža Srbije kao mesta sa vrhunskim naučnicima i talentima, privlačnog za sprovođenje istraživanja i razvoja u oblastima biomedicine, biotehnologije, bioinformatike i biodiverziteta.

Saradnja bi se odnosila na podsticanje i podršku realizaciji Konferencije Curious 2024 – Future Insight, događaja koji okuplja neke od najistaknutijih naučnika i najuspešnijih pronalazača na svetu radi predstavljanja njihovog rada i istraživanja budućnosti nauke i tehnologije, Innovation Cup – projekta koji okuplja studente iz celog sveta na susretu u sedištu Merck-a kako bi učili od profesionalaca i kako bi se povezali, razvijali poslovne planove i takmičili se za novčanu nagradu.

Takođe, reč je i o projektu Curiosity Cube, mobilnoj naučnoj laboratoriji koja prikazuje interaktivne praktične eksperimente i posetiocima dozvoljava da postavljaju pitanja i razgovaraju o mogućnostima buduće karijere u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), istraživanjima oblasti saradnje koje se odnose na aktivnosti istraživanja i razvoja, kao i saradnji u oblasti razvoja telemedicine.

Članovi Vlade usvojili su Zaključak o određivanju Ministarstva kulture za korisnika posebnih delova nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije za potrebe “Muzeja automobila - zbirka Bratislava Petkovića”, pa je prostor nekadašnje garaže saveznih organa određen za smeštaj te vredne zbirke.

Ovaj prostor u potpunosti ispunjava uslave za trajni smeštaj i obavljanje delatnosti Muzeja automobila, a sama lokacija nalazi se na trkačkoj stazi Ušće, na kojoj se šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka vozio Kup Evrope.

Staza više ne zadovoljava standarde za takmičenje, ali može da se koristi za revijalne trke.

U zbirci ovog muzeja nalaze se stari i retki automobili koji su istorijsko svedočanstvo i imaju poseban značaj za upoznavanje primene naučnih dostignuća, razvoja i tehničkog napretka automobilizma.

Zbirka sadrži blizu stotinu vozila, od kojih je najstariji Maro Gardon iz 1897. godine.

Predmet zaštite su i naprave, uređaji, naučna i stručna literatura, vozačke dozvole, prvi saobraćajni propisi i zakoni, registarske tablice, alati, filmski i fotografski zapisi, umetnička dela i dela primenjene umetnosti, koji doprinose izučavanju istorije automobilizma.


Izvor: Vebsajt Vlade, 11.04.2024.
Naslov: Redakcija