Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU I IZNOSIMA NAKNADA: Preduzetnici su do sada eko-taksu plaćali u iznosu razrezanom za mikro pravna lica, ali se novom Uredbom i oni svrstavaju u različite kategorije po veličini, po principu: veća firma - veća taksa


Iznosi eko-takse za ovu godinu nisu menjani, ali to ne znači da za pojedine kategorije privrednika one neće biti znatno više. Naime, preduzetnici su do sada ovu taksu plaćali uvek u iznosu razrezanom za mikro pravna lica, ali će novom uredbom sada i oni biti svrstavani u različite kategorije po veličini, po principu: veća firma - veća taksa.

Koliko tačno preduzetnika u Srbiji posluje u kategoriji većoj od “mikro” - što znači da ima više od 10 zaposlenih i godišnje poslovne prihode veće od 700.000 evra ili ukupnu aktivu veću od 350.000 evra - biće poznato tek kada Agencija za privredne registre “izbroji” nedavno predate finansijske izveštaje.

Ako je sudeći po lanjskim rezultatima, takvih preduzetnika je nešto više od 1.600 (tačnije - 1.611) i - svi oni će na ime eko-takse ove godine platiti bar desetostruko veći iznos, a jedan od njih će platiti čak sto puta skuplju eko-taksu u odnosu na onu plaćenu 2023.

Prijavu za utvrđivanje godišnje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, u javnosti poznatu kao eko-taksu, privrednici od ove godine podnose ranije - do 30. aprila, a ne kao što je do sada bilo - do 31. jula.

Ovo je predviđeno Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) usvojenim u oktobru 2023.

Međutim, to nije jedina izmena koja će pogoditi obveznike eko-takse u Srbiji.

Vlada je, naime, prošle nedelje donela Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024), kojom se određuju iznosi eko-takse za preduzeća i preduzetnike u zavisnosti od toga u koju od tri grupe delatnosti spadaju: one sa velikim negativnim uticajem na životnu sredinu, srednjim ili malim negativnim uticajem na životnu sredinu.

Ima tačno 12 utvrđenih iznosa eko-taksi, pošto su preduzeća i preduzetnici svrstani u četiri grupe firmi: velike, srednje, male i mikro.

Do sada su svi preduzetnici bili svrstani u kategoriju “mikro pravnih lica i preduzetnika” i plaćali su najniže takse u svakoj grupi zagađivača. Po novom - preduzetnici su “rame uz rame” sa preduzećima, u svih 12 kategorija.

Tako su, na primer, preduzetnici koji posluju u delatnostima sa velikim negativnim uticajem na životnu sredinu do sada plaćali 20.000 dinara, kao i mikro preduzeća. Od ove godine će preduzetnici, ukoliko premašuju kategoriju mikro preduzeća i preduzetnika (što je precizno utvrđeno Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) u odnosu na broj zaposlenih, ukupan prihod i aktivu), i spadaju u kategoriju “malih pravnih lica i preduzetnika”, plaćati čak deset puta više - 200.000 dinara.

Preduzetnik koji posluje u “najskupljoj kategoriji” zagađivača, a svrsta se u “srednja pravna lica i preduzetnike”, od ove godine plaćaće pola miliona dinara, umesto 20.000 dinara, dok je za “veliko preduzeće i preduzetnika” u ovoj kategoriji predviđena taksa od dva miliona dinara.

Svi paušalci će biti u kategoriji najnižih taksi u okviru svake od tri kategorije delatnosti.

“Preduzetnik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod, iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća u iznosu propisanom za mikro pravna lica i preduzetnike”, stoji u novoj Uredbi.

Prema Godišnjem biltenu finansijskih izveštaja za 2022. koju je objavila Agencija za privredne registre, prošle godine je tačno 1.611 preduzetnika bilo razvrstano u kategoriju “malih, srednjih i velikih pravnih lica i preduzetnika”.

Među njima je najviše malih preduzetnika - ukupno 1.589.

Srednjih je 21, dok je u toj godini u Srbiji poslovao samo jedan preduzetnik svrstan u kategoriju “velikih preduzeća i preduzetnika”, što, po Zakonu o računovodstvu podrazumeva da premašuje dva od tri kriterijuma: da ima broj zaposlenih veći od 250, godišnje poslovne prihode veće od 40 miliona evra ili vrednost ukupne aktive veću od 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Najmanje eko-takse, po Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada, plaćaju mikro preduzeća i preduzetnici koji se bave delatnošću sa malim uticajem na životnu sredinu, na primer - naukom, obrazovanjem, osiguranjem, sportom, ali i kockanjem i klađenjem i dr - svega 5.000 dinara godišnje.

Ista ova grupa firmi (mikro), u delatnostima koje imaju srednji negativan uticaj na životnu sredinu, poput sakupljanja neopasnog otpada, određenih sektora poljoprivrede, popravke i održavanja letelica, proizvodnje baterija i akumulatora, proizvodnje oružja i municije, proizvodnje ulja i masti, sladoleda, prerade mleka, ali i proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa i dr. plaća eko-taksu duplo više - 10.000 dinara.

Mikro firme i preduzetnici u grupi delatnosti koje najviše negativno utiču na životnu sredinu plaćaju dvostruko više od onih sa srednjim uticajem - tačno 20.000 dinara.

U te delatnosti spada rudarstvo, uzgoj životinja, proizvodnja tapeta, proizvodnja papira i kartona, proizvodnja eteričnih ulja, proizvoda od plastike, aluminijuma, bakra, snabdevanje električnom energijom, gasom i parom…

Slede detaljni iznosi eko-takse prema novoj Uredbi koja je već stupila na snagu.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica i preduzetnike 2.000.000 dinara;

2) srednja pravna lica i preduzetnike 500.000 dinara;

3) mala pravna lica i preduzetnike 200.000 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnike 20.000 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica i preduzetnike 1.000.000 dinara;

2) srednja pravna lica i preduzetnike 250.000 dinara;

3) mala pravna lica i preduzetnike 100.000 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnike 10.000 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica i preduzetnike 500.000 dinara;

2) srednja pravna lica i preduzetnike 125.000 dinara;

3) mala pravna lica i preduzetnike 50.000 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnike 5.000 dinara.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt N1, Daniela Ilić Krasić, 10.04.2024.
Naslov: Redakcija