Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA, VOĐENJA EVIDENCIJA, IZGLEDU I NAČINU POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA: Nakon 15. juna 2024. godine u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica. Usluga izdavanja nalepnice iznosi 1.560 dinara, dok cena obrasca nalepnice iznosi 500 dinara


Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila je da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 76/2023) uvedena definicija "lakog električnog vozila" i da su na taj način "trotineti" prepoznati u zakonodavstvu i da će samo vozila koja ispunjavaju propisane uslove moći će da se koriste na srpskim putevima.

Oni dodaju da prema definiciji "lako električno vozilo" predstavlja motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg.

Žargonski rečeno, trotineti su ovim izmenama prepoznati u našem zakonodavstvu i samo trotineti koji ispunjavaju navedene uslove moći će da se koriste na propisan način u saobraćaju i to samo kada poseduju odgovarajuću propisanu nalepnicu, saopšteno je.

Napomenuli su da se pod terminom laka električna vozila podrazumevaju isključivo trotineti sa po jednim točkom napred i nazad, bez mesta za sedenje i sa navedenim karakteristikama snage, mase i brzine dok se ne podrazumevaju bilo kakvi monocikli, bicikli, mopedi, samobalansirajuća sredstva, skejtovi i slično.

Na osnovu odredaba gore pomenutih izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, 1. marta je donesen Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila ("Sl. glasnik RS", br. 16/2024 - dalje: Pravilnik), čija je primena počela 5. aprila 2024. godine, a nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama Pravilnika.

U Pravilniku je objašnjena procedura podnošenja zahteva za dobijanje nalepnice, dat je obrazac zahteva i način popunjavanja, kao i spisak potrebne dokumentacije od čega je najvažnija tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Ta dokumentacija se po pravilu dobija prilikom kupovine trotineta.

Uz zahtev pored navedene tehničke dokumentacije, prilaže se očitana lična karta za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica, izjava propisana pravilnikom, na propisanom obrascu i dokaz u uplaćenoj naknadi za izdavanje nalepnice u iznosu od 2.060,00 dinara, od čega cena usluge izdavanja nalepnice iznosi 1.560,00 dinara, dok cena obrasca nalepnice iznosi 500 dinara.

Prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice vrši se na mestima koja se nalaze u informaciji objavljenoj na zvaničnom internet sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja, a koja obuhvata spisak od 80 gradova i opština, odnosno preko 150 predajnih mesta.

Sve dodatne informacije o načinu podnošenja zahteva, potrebnoj dokumentaciji i detaljnijoj informaciji o predajnim mestima, moguće je dobiti kroz kontakt formu putem imejla trotineti@amss-cmv.co.rs, kao i putem kol centra AMSS na broj 1987.

Iz Agencije apeluju na sve vozače lakog električnog vozila da poštuju saobraćajne propise, da uvek koriste zaštitnu kacigu i nose svetloodbojni prsluk kada se kreću kolovozom.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt RTV, 09.04.2024.
Naslov: Redakcija