Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o državnim službenicima


Ustavni sud, Veliko veće, je na 5. sednici II Velikog veća odlučio o 20 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 131. stav 1. tačka 2) u delu koji glasi: “ili mu je izrečena uslovna osuda na kaznu zatvora od najmanje šest meseci bez obzira na period proveravanja za učinjeno krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova državnog službenika” i stav 2. Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/2022). (predmet IUz-56/2023)


Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 11.04.2024.
Naslov: Redakcija