Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA USVOJILA PREDLOG ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI: Predlog definiše obaveze muzeja i njihovih osnivača


Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada na današnjoj sednici usvojila Predlog zakona o muzejskoj delatnosti i uputila ga Narodnoj skupštini na usvajanje po redovnoj proceduri.

Oblast muzejske delatnosti do sada nije bila regulisana posebnim zakonom, već Zakonom o kulturnim dobrima iz 1994. godine, tako da će ova važna oblast prvi put biti definisana specijalizovanim zakonom.

Donošenje ovog zakona je ključni uslov sistemskog pristupa i uređenja oblasti zaštite pokretnih kulturnih dobara – muzejske građe na sveobuhvatan i svrsishodan način.

Time se stvara se pravna osnova koja će obezbediti potpunu zaštitu i očuvanje muzejske građe kao pokretnih kulturnih dobara na jedinstven način.

Predlog zakona definiše obaveze muzeja i osnivača muzeja, poboljšanje uslova za rad muzeja kako bi mogli da se punim kapacitetom posvete zaštiti pokretnih kulturnih dobara i regulišu centralne i matične funkcije muzeja.

Vlada je donela i Odluku o proglašavanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Ovom odlukom, 720 starih rukopisnih i štampanih knjiga, nastalih od 15. do 19. veka, dobilo je najveću katogorizaciju u pogledu zaštite.

Na ovaj način  biće stvoreni uslovi za njihovu potpuniju pravnu i tehničku zaštitu (konzervacija, restauracije, mikrofilmovanje), za dalje proučavanje i objavljivanje rezultata tih istraživanja, kao i za priređivanje fototipskih izdanja najvrednijih dela.

Ova odluka biće upućena Narodnoj skupštini, koja proglašava kulturna dobra od izuzetnog značaja.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 11.03.2021.
Naslov: Redakcija