Zastava Bosne i Hercegovine

PUŠTENA U RAD APLIKACIJA „PORESKI ALARM“ ZA PRIJAVU PORESKIH NEPRAVILNOSTI


Poreski alarm je naziv besplatne aplikacije za pametne telefone posredstvom koje poreski obveznici Republike Srbije mogu odmah po nastanku odnosno uočavanju bilo koje poreske nepravilnosti da podnesu prijavu Poreskoj upravi Republike Srbije.

Građani mogu da prijave nepravilnosti u poslovanju privrednih subjekata koje se odnose, pre svega, na neizdavanje fiskalnih računa, obavljanje neregistrovane delatnosti i angažovanje neprijavljenih radnika, kao i druge poreske nepravilnosti koje uoče u poslovanju privrednih subjekata.

Aplikacija omogućava brzo i lako podnošenje prijave - unošenjem podataka ili slike privrednog subjekta odnosno uočene nepravilnosti.

Korisnik prijavu može podneti anonimno ili se identifikovati u zavisnosti od toga za koju se opciju opredeli.

Korisnici aplikacije automatski dobijaju elektronsko obaveštenje o uspešnom podnošenju prijave, koja je odmah po podnošenju vidljiva i u sistemu Poreske uprave.

Poreska uprava Republike Srbije će u slučaju osnovanosti i potpunosti podnete prijave, preduzimati mere u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima i sankcionisati svako ponašanje koje nije u skladu sa poreskim propisima.

Podaci dobijeni posredstvom aplikacije će, uz korišćenje razvijenih alata za obradu podataka  i adekvatnu primenu analize rizika, doprineti većoj efikasnosti sistema kontrole poreskih obveznika.

Osim aplikacije, poreske nepravilnosti građani i dalje mogu prijavljivati posredstvom internet portala pod istim nazivom - „Poreski alarm“ koji je Poreska uprava aktivirala pre šest godina upravo da bi građani mogli da podnose prijave za uočene poreske nepravilnosti ali i da šalju fotografije objekata koji ne izdaju račune odnosno ne poštuju propise kao i fotografije parafiskalnih računa.

Sve nepravilnosti u vezi sa neizdavanjem fiskalnih isečaka, građani, takođe, mogu prijaviti i telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61.

Aplikaciju za android uređaje može se preuzeti ovde, a za Iphone aparate ovde.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 11.03.2021.
Naslov: Redakcija