Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONI O RADU I O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Za vreme bolovanja zaposleni prima 65 odsto zarade, a toliko bi mogle da dobiju osobe koje budu boravile u karantinu zbog sumnje na virus korona, bez obzira da li analize pokažu da su zaražene ili ne. Da bi isplata zarade u iznosu od 100 odsto bila moguća potrebno je da država donese poseban akt


Zaposleni za vreme bolovanja u Srbiji primaju 65 odsto zarade i toliko bi mogle da dobiju osobe koje budu boravile u karantinu zbog sumnje na virus korona, bez obzira da li analize pokažu da su zaražene ili ne. Postavlja se pitanje da li postoji mogućnost da oni koji završe u izolaciji ipak dobiju celu platu?

Izuzeci od "pravila 65 odsto plate" za vreme bolovanja u Srbiji, postoje, ali se uglavnom odnose na trudnice, povrede na radu i profesionalne bolesti, kada je predviđena isplata 100 odsto zarade. Mimo toga, cela zarada je omogućena i u firmama čiji su radnici to dogovorili sa poslodavcem kroz kolektivni ugovor.

Da bi ovo bilo omogućeno i za one koji zbog virusa korona završe u karantinu i izolaciji, a ispostavi se da su zdravi, potrebno je da država donese poseban akt.

Izolacija, tačnije – samoizolacija se kao preventivna mera za sprečavanje širenja virusa, primenjuje u slučaju ljudi bliskih sa obolelim osobama. Samoizolacija obično traje dve nedelje, koliko treba virusu da napadne organizam. To podrazumeva da će se zaposleni, u najboljem slučaju, bar deset radnih dana voditi kao da je – na bolovanju.

Iako u Srbiji postoji tek nekoliko otkrivenih slučajeva zaraženih virusom korona, konkretnih uputstava o samoizolaciji još nema. Poznato je da se ljudi bliski sa obolelim odmah testiraju na prisustvo virusa i da im se preporučuje da ne izlaze iz kuće.

Ako je suditi po praksi u drugim zemljama, koje se već uveliko bore sa virusom korona, lako bi moglo da se desi da se znatan broj ljudi u narednom periodu suoči sa ovakvom situacijom.

U tom slučaju, ukoliko svoj posao mogu uspešno da obavljaju i od kuće, platu će redovno zarađivati. Ali, ako to nije slučaj – po sadašnjim propisima, a ovde govorimo i o Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), i o Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), mogu da očekuju – znatno manju platu. Čak i ako se ispostavi da su u karantinu bili – potpuno zdravi.

Mario Reljanović, sa Instituta za uporedno pravo, potvrđuje da Zakon o radu ne predviđa precizno ovakav slučaj sprečenosti za rad. Međutim, ovim zakonom predviđa se odsustvovanje sa posla drugim povodom, kada zaposleni ima pravo na 100 odsto zarade.

"Članom 114 Zakona o radu, predviđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu zarade od 100 odsto u slučaju odsustvovanja zbog vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa", navodi Mario Reljanović.

On smatra da se boravak u izolaciji zbog sumnje na virus korona može podvesti pod taj član zakona, ali da je za to neophodan još jedan preduslov.

"U tom slučaju zaposlenom se isplaćuje 100 odsto zarade, a poslodavac ima pravo refundacije. Pitanje je samo koji je osnov odsustvovanja, jer mora prethodno da postoji odluka nekog državnog organa, Ministarstva zdravlja, na primer", pojašnjava Reljanović.

Zakon o zdravstvenom osiguranju prepoznaje isplatu naknade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog, kako se navodi "propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini".

Međutim, i njime je predviđena isplata zaposlenima do 65 odsto plate.

Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije ASNS, kaže da će po ovom pitanju od nadležnih tražiti konkretne odgovore.

"Ako bi bilo po pravdi i po onome što je pošteno, onda bi neko ko je zbog više sile odsustvovao sa posla trebalo da dobije naknadu u iznosu od 100 odsto zarade. Bojim se, međutim, da će, sudeći po dosadašnjem iskustvu, zdravima koji određeno vreme provedu u izolaciji zbog virusa korona sledovati 65 odsto plate, kako je predviđeno u slučaju bolovanja", prokomentarisala je Ranka Savić.

Izvor: Vebsajt Nova, Daniela Ilić Krasić, 11.03.2020.
Naslov: Redakcija