Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON: Podnošenje zahteva za subvenciju 12. februara i trajaće do 31. oktobra 2024. godine


Podnošenje zahteva za subvenciju kupovine potpuno novog električnog vozila počinje 12. februara i trajaće do 31. oktobra 2024. godine, a Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je detaljno uputstvo kako ostvariti ovo pravo.

Kompletan postupak odvijaće se u šest koraka, a prvi je podnošenje zahteva, lično na pisarnici ili poštom na adresu Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Beograd, sa naznakom “Zahtev za subvencionisanje kupovine električnih vozila”, navodi se na sajtu ministarstva.

Drugi korak sprovode nadležne službe ministarstva koje formiraju predmet od dokumentacije koju je podnosilac zahteva dostavio, a zatim Komisija za sprovođenje postupka subvencionisanja vrši pregled predmeta.

Ukoliko je dokumentacija kompletna Komisija donosi “Rešenje o dodeli subvencije”, to je treći korak, a korisnik će biti pozvan da lično preuzme taj dokument.

Četvrti korak je dostavljanje tog rešenja prodavcu vozila ili lizing kući koji pripremaju finansijsku dokumentaciju koju zatim dostavljaju Ministarstvu za zaštitu životne sredine na pisarnicu ili poštom na adresu koja je gore navedena.

Sledeća dva koraka predstavljaju uputstva o dokumentaciji koja treba da se dostavi u zavisnosti da li se vozilo kupuje preko finansijskog lizinga (Ugovor o finansijskom lizingu, dokaz o prenosu sredstava iz banke i dokaz da je uplaćeno više od 15 odsto vrednosti vozila), ili direktno od auto-kuće (predračun i avansni račun, dokaz o prenosu sredstava i ugovor o kupoprodaji vozila).

Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila u skladu sa ovom Uredbom možete preuzeti OVDE.

Podsetimo, Vlada Republike Srbije usvojila je 1. februara na sednici Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon ("Sl. glasnik RS", br. 8/2024), a Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je u te svrhe 170 miliona dinara. Pravo na subvenciju mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica.

Kolika će subvencija biti zavisi od vrste vozila, podseća Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova, te tako za kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla, sledi 250 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za kupovinu električnih motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, teških tricikala, lakih i teških četvorocikala - 500 evra.

Za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tona, subvencije iznose 5.000 evra.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Biznis, 08.02.2024.
Naslov: Redakcija