Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu 14. februar 2024. godine


Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda podseća građane, privrednike i preduzetnike da je rok za uplatu prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za ovu godinu 14. februar.

Prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 i 92/2023), porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, navodi se u saopštenju.

Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige – građane, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2024. godine jednak je iznosu nameta za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2023. godinu.

Redovnim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka, piše u saopštenju Sekretarijata za javne prihode.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

* Kompanija Paragraf organizovaće, 4. marta 2024. godine, vebinar na temu "Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige".

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da samostalno utvrde porez na imovinu za 2024. godinu i da poresku prijavu podnesu najkasnije do 1.4.2024. godine.

Na vebinaru će biti reči o najvažnijim pravilima koja obveznici treba da imaju u vidu prilikom utvrđivanja poreza na imovinu, kao i o najčešćim pitanjima koja se postavljaju u praktičnoj primeni ovih pravila.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici "Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige"


Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 09.02.2024.
Naslov: Redakcija