Zastava Bosne i Hercegovine

POKRENUTA PRVA PLATFORMA ZA ALARMIRANJE GRAĐANA O IZMENAMA PLANOVA ZA IZGRADNJU: Korak ka formiranju jedinstvenog nacionalnog sistema e-Prostor


Glas građana i privrede u urbanističkom planiranju jasnije i glasnije će se čuti nakon što je i zvanično pokrenuta digitalna platforma “Budi deo plana”, preko koje će korisnici, u realnom vremenu, dobijati obaveštenja o izmenama planskih dokumenata i moći da na njih elektronskim putem podnesu eventualne prigovore.

Platformi, koja je važan korak ka formiranju jedinstvenog nacionalnog sistema eProstor, mogu da pristupe svi građani Srbije. Aplikacija je razvijena za potrebe grada Kragujevca, koji je izabran za pilot lokalnu samoupravu o čijim će planskim dokumentima koji su u proceduri za izmene i usvajanje javnost moći da bude obaveštena putem mejla, sms ili viber poruka, navodi se u saopštenju NALED-a.

Aktivacija nove IT platforme predstavljena je na prvoj ovogodišnjoj sednici Saveza za imovinu i investicije NALED-a i deo je oglednog projekta “Glas građana u urbanističkom planiranju”, koji finansira Silp fond Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida).

Prema rečima Jasmine Radovanović, vodeće savetnice za imovinu i investicije u NALED-u, cilj razvijanja platforme jeste da se podigne transparentnost izrade prostornih i urbanističkih planova, kako bi se sprečile situacije u kojima građani saznaju da se nešto gradi tek iz medija ili kada radovi započnu.

“Ovo je važna nova usluga na korist privredi i građanima, koji će na vreme biti alarmirani o planovima za izgradnju u svojoj sredini i više neće morati primedbe da podnose samo na šalterima nadležnih institucija i komisija, već mogu to da urade onlajn. Verujemo da će ih to ohrabriti da se zainteresuju i da budu u toku sa prostornim i urbanističkim planiranjem, kao i da će doprineti da se podstakne izgradnja koja je više u interesu i na korist zajednice. Sledeći korak je da ovaj vid razmene informacija postane praksa i zaživi u celoj zemlji, kako bi se uspostavio jedinstveni nacionalni sistem eProstor, za koji se NALED zalaže”, istakla je Radovanović.

Iako u zemljama regiona postoje određeni mehanizmi za uključivanje javnosti u urbanističko i prostorno planiranje, niko do sada nije razvio ovakvu jedinstvenu online platformu. Geografski fakultet u Beogradu pružio je stručnu podršku NALED-u u realizaciji pilot projekta.

“Nedostatak transparentnosti ključni je problem u urbanističkom planiranju. Platforma je, s jedne strane, put da građani steknu veće poverenje u rad lokalne administracije, a s druge važan mehanizam da se ubrza izrada prostornih i urbanističkih planova i ostvare velike uštede”, rekao je Velimir Šećerov, dekan Geografskog fakulteta.

Prijavom na platformu budideoplana.rs svi koji žele da znaju šta se dešava i planira u prostoru na teritoriji grada Kragujevca dobijaće notifikaciju i to već u fazi podnošenja inicijative za izmenu planskih dokumenata.

Nakon sprovođenja projekta u gradu Kragujevcu biće definisane konkretne preporuke za transparentniji proces prostornog planiranja u čitavoj Srbiji.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Biznis, 09.02.2024.