Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: Rasprava će trajati od 12. februara. do 03. marta 2021. godine


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 12. februara. do 03. marta 2021. godine.

Inicijative, predlozi i sugestije i komentari dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, putem elektronske pošte na adresu: dijana.popovic@mtt.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost, Nemanjina br. 26, 11000 Beograd, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju".

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto putem video konferencijske veze u Beogradu koji će se održati 24. februara 2021. u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sa početkom u 10,00 časova.

Sastanku možete pristupiti putem sledećeg linka: https://mtt-serbia.webex.com/webappng/sites/mtt-serbia/meeting/download/0e79d8b1d7fc4748abd8f19decc600e5?siteurl=mtt-serbia&MTID=m66310e4cc0a5dcb2efbee1636b09d9fe

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i pripremiti konačnu verziju Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanje za razmatranje na sednici Vlade.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 11.02.2021.
Naslov: Redakcija